A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálatot folytatott a Sberbank Magyarország Zrt.-nél (Sberbank). A vizsgálat a hitelezési kockázat területén megállapította, hogy 

a Sberbank nem a jogszabályoknak megfelelően végezte egyebek közt az ügyfélminősítést és a fedezetek nyilvántartását. 

Nem felelt meg teljes mértékben a törvényi, illetve a felügyeleti elvárásoknak a hitelintézet az ingatlanfedezetek értékelésére, a hitelbírálati előterjesztések teljeskörűségére, az ügylet- és biztosítékmonitoringra, illetve a behajtási stratégiára vonatkozó folyamatai kapcsán sem. 

Fotó: MTVA/Bizományosi / Róka LászlóRóka László

A vállalatirányítás terén jelentős kockázatú hibaként azonosította az MNB a kiszervezéssel, a belső hitelezéssel, a jogszabályi megfelelőségi (compliance) tevékenységgel, a visszaélések kiszűrésére (fraud management) hivatott tevékenységgel, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabálysértéseket, hiányosságokat.

A jegybank további hiányosságokat tárt fel az értékvesztés és tőkeszámítás kapcsán az egyedi és csoportos értékvesztés-kalkulációhoz kapcsolódó belső szabályozás területén, illetve a hitelezési kockázathoz szükséges tőkekövetelmény-számítás vonatkozásában a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével és az adatszolgáltatással összefüggésben.

Az informatikai működés kapcsán a Sberbanknak fejlesztenie kell a kliensszerver kommunikáció bizalmasságát és integritását. Felülvizsgálati és megerősítő lépésekre van szükség a nem támogatott IT-rendszerek cseréje, a frissítések telepítése érdekében, illetve a hitelintézetnek felül kell vizsgálni a biztonsági naplózással, naplóelemzéssel kapcsolatos eddigi gyakorlatát is.

A bank nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően állította össze Konszolidált Biztosított Betéti (KBB) adatállományát sem. A betétnyilvántartó rendszere nem volt összhangban a KBB-adatállománnyal, továbbá hiányosságok merültek fel a betétesek tájékoztatása kapcsán.

Mindezek miatt az MNB csütörtökön publikált határozatában 2021. december és 2022. november közötti határidők kitűzésével kötelezte a Sberbankot a feltárt problémák megszüntetésére. 

Az MNB a jogszabálysértések miatt összességében 41,3 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a Sberbankra. A feltárt hibák nem érintik a hitelintézet megbízható működését.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított számos hiányosság jelentős kockázata. A jegybank ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a hitelintézet a vizsgálat során együttműködő magatartást tanúsított, több mulasztást dokumentáltan kijavított, s a további problémák egy része kapcsán is jelezte, hogy milyen konkrét intézkedésekkel orvosolja azokat.