A tb-szabályozás alig változik

Adózás | Gazdaság

A törvény csak az egyéni vállalkozókra nevesít külön szabályokat. Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó társas vállalkozások és társas vállalkozók továbbra is az általános szabályok szerint kötelezettek a járulék és az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére. (A változatlanságot az indokolja, hogy a társas vállalkozások a könyvelésükben kötelesek kimutatni a tag jövedelmét.)

Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó (evás) főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell a járulékfizetési kötelezettséget teljesíteni. A járulékfizetési alsó határ csökkentésére vonatkozó általános szabályokat az evás egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége megállapításánál is alkalmazni kell.

Amennyiben az evás egyéni vállalkozó az említett minimálbérnél magasabb összeg után kívánja a járulékokat megfizetni, lehetősége van arra, hogy – első alkalommal 2002. december 20-áig, azt követően a bevallás benyújtásával egyidejűleg – vállalja a minimálbérnél magasabb öszszeg után a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A vállalt járulékalap az igazolt távollétek miatt nem csökkenthető, a vállalt járulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig – azonos összegekben – kell megfizetni.

Az az evás egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, illetőleg közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, az evaalapot képező jövedelmének 4 százaléka után köteles a társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) megfizetni.

A kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó az evaalapot képező jövedelmének 10 százaléka után köteles a baleseti járulékot megfizetni.

A főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetésére abban az esetben kötelezett, ha egyidejűleg nem áll olyan foglalkoztatotti jogviszonyban, amelynek alapulvételével a foglalkoztatónak kell a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni.

Főállású közreműködő tagnál ez esetben is kötelező a minimálbér utáni járulék megfizetése, minden egyéb esetben csak akkor kell járulékot fizetni, ha jövedelemkifizetés történik. (VG)

Virginiában is legális lesz a marihuána

Ez az első déli állam, ahol legalizálják a marihuánát.

Holnaptól újra nyitott az e-bike pályázat

Az egymilliárdos kiírásnak a negyedik szakasza indul el.

Leállították az AS Roma stadionjának építését

A pénzügyi, jogi, gazdasági vizsgálatok igazolták, hogy már nincsenek meg a szükséges feltételek, s a projekt befejezése lehetetlenné vált.

Alig maradtak el az állam kiadásai az uniós átlagtól

A társadalom biztosításra 6,6 százalékponttal kevesebbet, míg a gazdaságpolitikára 3,6 százalékponttal többet költöttünk GDP arányosan 2019-ben.
Világgazdaság Piactér