A tb-szabályozás alig változik

Adózás | Gazdaság

A törvény csak az egyéni vállalkozókra nevesít külön szabályokat. Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó társas vállalkozások és társas vállalkozók továbbra is az általános szabályok szerint kötelezettek a járulék és az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére. (A változatlanságot az indokolja, hogy a társas vállalkozások a könyvelésükben kötelesek kimutatni a tag jövedelmét.)

Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó (evás) főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell a járulékfizetési kötelezettséget teljesíteni. A járulékfizetési alsó határ csökkentésére vonatkozó általános szabályokat az evás egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége megállapításánál is alkalmazni kell.

Amennyiben az evás egyéni vállalkozó az említett minimálbérnél magasabb összeg után kívánja a járulékokat megfizetni, lehetősége van arra, hogy – első alkalommal 2002. december 20-áig, azt követően a bevallás benyújtásával egyidejűleg – vállalja a minimálbérnél magasabb öszszeg után a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A vállalt járulékalap az igazolt távollétek miatt nem csökkenthető, a vállalt járulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig – azonos összegekben – kell megfizetni.

Az az evás egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, illetőleg közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, az evaalapot képező jövedelmének 4 százaléka után köteles a társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) megfizetni.

A kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó az evaalapot képező jövedelmének 10 százaléka után köteles a baleseti járulékot megfizetni.

A főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetésére abban az esetben kötelezett, ha egyidejűleg nem áll olyan foglalkoztatotti jogviszonyban, amelynek alapulvételével a foglalkoztatónak kell a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni.

Főállású közreműködő tagnál ez esetben is kötelező a minimálbér utáni járulék megfizetése, minden egyéb esetben csak akkor kell járulékot fizetni, ha jövedelemkifizetés történik. (VG)

Kevesebb felajánlás érkezett, az egyházaknak viszont több jutott

A legtöbb pénzt a Magyar Katolikus Egyház kapta, közel három milliárd forint értékben.

Mindig legyen tíz fillér a zsebedben

Török Zoltán nagypapája gazdasági alapvetése mentén tartja csúcson a soproni kosárlabdacsaptot. A cél a régi, ám most kénytelen meghúzni a nadrágszíjat.
Világgazdaság Piactér