Befektetőket várnak

Gazdaság | Önkormányzatok

Kiemelt feladatként jelölte meg a munkahelyteremtést, a befektetők térségbe vonzását Sárbogárd önkormányzatának 2003 és 2007 közötti időszakra szóló ciklusprogramja. E program fontosságát mutatja, hogy az elmúlt néhány évben számos cég felszámolta a városban végzett termelőtevékenységét.

Az első Magyarországon termelőtevékenységet felszámoló multik közé tartozott a Mannesmann VDO Car Communication. Sárbogárdi üzemének bezárásával 845 munkahely szűnt meg a városban. Ezt követte a városban 2000 októberében a honvédség helyi alakulatának megszüntetése és 334 főt érintő leépítése, illetve egy évvel később a Videoton Holding 113 fős létszámleépítésről szóló bejelentése, amely végül kisebb mértékben valósult meg.

Juhász János, Sárbogárd polgármestere arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy jelentősebb beruházás a korábbi években nem történt a Fejér megyei településen, pedig az önkormányzatnak vannak további ipartelepítésre alkalmas területei. Igen örvendetes, hogy ez év augusztusában egy 120-130 főt foglalkoztató üzem kivitelezésébe kezdett a holland Key-Tech cég, amely még ebben az évben megkezdi termelését.

A városban 1993-ban jött létre a magánkézben lévő Sárbogárdi Ipari Park, amelyet a volt szovjet laktanya helyén alakítottak ki. Öt évvel később az önkormányzat megkezdte egy újabb ipari park előkészítésének munkálatait, ehhez kapcsolódva dolgoztatta ki a település északkeleti részére vonatkozó településfejlesztési és -rendezési tervet, amely az említett iparterületeket fogta át. A képviselő-testület akkor a Mannesmann melletti terület továbbfejlesztése mellett döntött, s magántőkével kiépült egy 14 hektáros, közművesített iparterület. Itt épült fel 1999-ben a Broadway Hungary üzeme, amely társaság a Mannesmann beszállítója lett volna. A terület tulajdonosai és az önkormányzat 2000 óta számos potenciális befektetőt kerestek meg – bevonva az ITD Hungaryt és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget – és mutatták be a sárbogárdi lehetőségeket, de ez idáig nem jártak sikerrel.

Tavaly elkészült Fejér megye déli részének kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramja, s még ugyanabban az évben az Első Magyar Ipari Park Szervező (IPDH) kezdeményezte egy kistérségi ingatlanhasznosító részvénytársaság létrehozását, amelybe az elképzelések szerint 17-18 önkormányzat apportálta volna a befektetésekre alkalmas – 5,9 és 16,7 hektár közötti – területeit, de ez sem valósult meg. A város új vezetése jelenleg is folytat tárgyalásokat befektetőkkel (külföldi érdekeltségűekkel is), újabb területet készít elő lehetséges ipari területté. A tárgyalásoknak eddig konkrét eredménye nincs.

Az idén újabb vállalkozások helyi telephelyei szűnnek meg, például a Cerbonáé és a Westelé, s mindez az iparűzési adó további bevételeinek kiesését is okozza az önkormányzatnak. (Amíg 1999-ben – a Mannesmann termelése idején – 209,3 millió iparűzési adóhoz jutott az önkormányzat, ennek összege egy évvel később 190, tavaly pedig 97,2 millió volt.)

Sárbogárd 1999 és 2003 közötti időszakra megfogalmazott programja hangsúlyozott, a következő, 2007-ig szóló ciklusé pedig kiemelt feladatként jelöli meg a munkahelyteremtést, a befektetők e térségbe történő vonzását.

A Fitch is felminősítette Magyarországot

Kettőből kettő: az S&P után a Fitch is felminősítette a magyar adósbesorolást.

Rengetegen dolgoznak a problémáink megoldásán

A munkavállalók 3,5 százalékának, csaknem 160 ezer alkalmazottnak az a fő tevékenysége, hogy problémákat old meg.
Világgazdaság Piactér