ASPERA: magyar nemzeti nap Budapesten

Gazdaság | Innováció

Budapesten találkoztak az Európai Asztro-részecskefizikai Kutatási Hálózatban (ASPERA – AStroParticle ERAnet) részt vevő 22 európai kutatás-fejlesztési szervezet képviselői, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) meghívására. Az Európai Unió által támogatott nemzetközi kezdeményezés célja az, hogy öszszefogja az európai asztro-részecskefizikai kutatásokat, és kidolgozza a jövőre vonatkozó fejlesztési terveket.
A nálunk megrendezett ASPERA nemzeti nap egyik feladata az volt, hogy a projektben részt vevő szervezetek képviselői áttekintsék a közös stratégia végrehajtásának előrehaladását, és egyúttal tájékozódjanak a magyar asztro-részecskefizikai kutatások fő irányairól és eredményeiről. A budapesti program egyúttal lehetőséget biztosított a magyar kutatóknak arra is, hogy tapasztalatot cseréljenek a projekt külföldi résztvevőivel, és információt kapjanak az európai asztro-részecskefizikai fejlesztési elképzelésekről. Az asztro-részecskefizika az űrből érkező sugárzás vizsgálatával választ keres az univerzum keletkezésével, annak szerkezetével kapcsolatos alapvető kérdésekre. Ezek a kutatások rávilágíthatnak az univerzum döntő hányadát alkotó, közvetlenül nem észlelhető sötét anyag mibenlétére, a kozmikus sugárzás szerepére a csillagok, bolygók kialakulásában; ugyanakkor hozzájárulhatnak az anyagot felépítő elemi részecskék természetéről alkotott ismereteink bővüléséhez is.
Az ASPERA program a kapcsolódó kutatások európai szintű öszszehangolásában segítséget nyújt és lehetőséget ad az érintett szervezeteknek az információcserére, a kutatási források összehangolására, a kutatási eredmények szélesebb körű hasznosítására.
A budapesti tanácskozás egyúttal a mérlegkészítésre is alkalmat kínált. Az Európai Bizottság által, az EU 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramja keretében támogatott projekt (http://www.aspera-eu.org) megvalósítása 2008 szeptemberétől zajlik. VG

09:45
Gazdaság

Fejlesztéspolitika
Heti 50 milliárd forintnyi uniós támogatást fizetnek ki

A 2014–2020-as uniós ciklusban idén 50 milliárd forint körül alakul a támogatáskifizetések heti átlaga, havi 200 milliárd kerülhet a nyertes pályázók számlájára.
14:04
Gazdaság

Bérek
Sok megyében az infokommunikáció fizet a legjobban

Ágazati összevetésben a fővárosban a pénzügyi szolgáltatás mellett az információ és kommunikáció hozta a legtöbbet a konyhára.
Világgazdaság Piactér