Makrogazdaság

Az Mnb kutatóműhelyéből

Napjainkban sokszor találkozhatunk azzal a megállapítással, hogy a nem prudens költségvetési politika káros a gazdaságra nézve. Jóval kevesebbszer merül fel azonban, hogy pontosan miért is kedvezőtlen az ilyen gazdaságpolitika. Az alábbiakban a Magyar Nemzeti Bank egy tanulmányának ezzel kapcsolatos megállapításait ismertetjük. (Az írás főbb megállapításairól előző mellékletünkben számoltunk be.)

Gazdasági statisztika

Az MNB friss működőtőke-befektetési statisztikája alapján képet kaphatunk az elmúlt tíz év hazai folyamatairól, illetve a kiadvány nemzetközi öszszehasonlításra is alkalmat kínál. Tavaly a magyarországi külföldi működőtőke-állomány meghaladta a 44 milliárd eurót, egy főre vetítve a régió éllovasai vagyunk. A működő tőke (értékét tekintve) nagyjából egyenletesen érkezik, de folyamatosan változó szerkezetben.

Az SNP hatásai és reformja

Az európai uniós tagsággal hazánk törvényi kötelezettségévé vált a fiskális konvergencia, ugyanis az Európai Unióról szóló szerződés szerint a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott államháztartási hiányt. A túlzott deficit kerülése azért is rendkívül fontos eleme a tagállamok gazdaságpolitikájának, mert az euró bevezetésének egyik feltétele, hogy a tagállam nem állhat túlzotthiány-eljárás alatt.
Világgazdaság Piactér