Makrogazdaság

Magyarország a középmezőnyben

Az ICEG Európai Központ és a Világgazdaság elkészítette a tavaly decemberi első konvergenciaindexet követően a végleges 2002-es és a 2003-as várakozások alapján a csatlakozó államokra vonatkozó második konvergenciaindexét. A főbb számokat lapunk hasábjain ismertettük, most egy átfogóbb elemzést közlünk a felzárkózási folyamatokról. Az írás keretén belül a nominális és reálkonvergencia állását mutatjuk be a nyolc csatlakozó közép-európai és balti állam példáján.

Innovációösztönzés - hogyan?

A folyamatos innovációnak döntő szerepe van a hosszú távú gazdasági növekedésben. Ha egy innovációs tevékenység akkor lehet sikeres, ha az újítás nem öncélú, hanem el is adható, akkor jogosan gondolnánk, hogy az innovációs struktúráknak rendkívül alkalmazkodóképesnek kell lenniük. Létezik azonban egy nagyon fontos szempont, a "piaci kudarc", ami ennek ellenére indokolja az állami beavatkozást, az innováció központi ösztönzését.

Az adatszolgáltatók megbecsülése

A statisztikai kérdőívek kitöltése a vállalatoktól sok munkát, időt igényel. A KSH meg szeretné győzni a kis és nagy cégek adatszolgáltatóit arról, hogy amikor a kérdőíveket kitöltik, nem végeznek felesleges munkát, hanem a saját érdeküket szolgálják: a minőségi adatszolgáltatással a társadalmi, gazdasági folyamatok megismerését segítik elő, s ez az ő javukat is szolgálja - mondja dr. Bagó Eszter, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese.

A mezőgazdaság versenyképességéről

Az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet mezőgazdasággal foglalkozó kutatásai a magyar agrárium uniós versenyképességének vizsgálatával is foglalkoznak. Az erről szóló tanulmány (kutatásvezető dr. Szabó László) a Bővülő Európa című sorozatban jelenik meg.

Az új bázeli tőkeszabványok

A hitelintézetek biztonságos működésére vonatkozó előírások összessége, vagyis a prudenciális szabályozás jelenlegi rendszere világszerte a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 1988-ban kiadott tőkemegfelelési standardjain (Basel Capital Accord) alapszik. Ezek a standardok hozták a szakmai köztudatba többek között a szabályozói tőke ("regulatory capital", a magyar terminológiában "szavatoló tőke") és a kockázattal korrigált mérlegfőösszeg ("risk weighted assets") fogalmát. Az elmúlt másfél évtizedben a bázeli tőkeszabványok nemzetközileg elfogadott szabályozási alapelvvé váltak.
Világgazdaság Piactér