Makrogazdaság

A megtakarítások nyomában

Szeptemberben megtörtént az, amire több mint egy évtizede nem volt példa: a háztartási szektor nettó hitelfelvevővé vált, 24 milliárd forinttal több kölcsönt vett föl, mint amennyit folyó jövedelméből megtakarított. S nem csupán egyetlen hónap kiugró adatáról van szó, mivel a megelőző hó tendenciái egyenesen vezettek a megtakarítói pozíció eltűnéséhez.

Elkezdte működését a CLS Bank

Az ősz talán legfontosabb, a devizakereskedelmet érintő hírének tekinthető, hogy 2002. szeptember 9-én megkezdte működését New Yorkban a CLS Bank - Continuous Linked Settlement Bank International -, azaz a folyamatos kapcsolt kiegyenlítésekre világméretekben szakosodott bank.

Új kihívások a pénzintézeti szektorban

A következő években a bankok pénzügyi közvetítésben betöltött szerepének átalakulását két markáns folyamat fogja leginkább befolyásolni. Egyrészt a gazdaság fejlődése szükségessé teszi, hogy a pénzügyi közvetítő rendszer és ezen belül is kiemelten a bankszektor tevékenységének terjedelme és szabályozottsága egyaránt közelítsen a fejlett országokra jellemző szinthez. Másrészt a magyar bankszféra fejlődési irányát is meghatározzák a nemzetközi bankszektorban az utóbbi években megfigyelhető átalakulási folyamatok.

A bankszektor jövedelmezőségi tendenciái

A 90-es években a Gazdasági és Monetáris Unióban (GMU) a gazdaság ciklikus ingadozásainak megfelelően változott a bankszektor jövedelmezősége. Tavaly ettől eltérően alakult a hazai pénzintézetek helyzete, hiszen hazánkban javulás volt megfigyelhető. Ezzel párhuzamosan megtorpant a kamatmarzsok szűkülése, a következő években viszont újra a kamatkülönbözet csökkenésére számíthatunk. Ugyanakkor a magasabb szolgáltatási színvonallal párhuzamosan egyre nagyobb részarányt képvisel majd a nem kamatjellegű bevételek (jutalékok, díjak) részaránya.

Változások a közvetítés struktúrájában

Az európai pénzügyi közvetítő rendszerek az elmúlt két évtizedben intenzív átalakuláson, konszolidációs folyamaton estek át, amely még most is tart. A változás szorosan kötődik a deregulációhoz, a technológiai fejlődéshez, valamint a piacok globalizálódásához. Ha egy mondatban kell összefoglalni az átalakulás lényegét, akkor azt mondhatjuk, hogy a pénzügyi közvetítés jellegében elmozdulás történt a bankalapú felől a piaci alapú felé, illetve a sok, egy-egy részpiacra specializálódott monetáris intézményből álló rendszer felől a nagy, minden igényt kielégítő pénzügyi konglomerátumok rendszere irányában.
Világgazdaság Piactér