FELHÍVÁS

SFL technologies Kft. "cs.a."

(székhely: 9751 Vép, Szent Imre u. 42.; cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-000255)

A csődeljárás kezdő időpontja: 2022. január 07.

Ezúton hívom fel adós társaság Hitelezőit, hogy követeléseiket a csődeljárás cégközlönyben való közzétételétől (2022.01.07.) számított 30 napon belül, azaz legkésőbb 2022.02.06. napjáig jelentsék be. Kérem, hogy a követeléseket megalapozó okiratokat bejelentésükhöz csatolják. 

A hitelezői igények után fizetendő nyilvántartásba vételi díjat a vagyonfelügyelő HUNGARO-JUSTITIA Kft. 10300002-10639871-49020024 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára kell megfizetni. A bejelentésre megadott határidő elmulasztása esetén a követelés nem kerül nyilvántartásba vételre.

Fotó: SFL technologies Kft.

Társaságunk a hitelezőivel 2022.03.07. 10:00 órakor 9751 Vép, Szent Imre u. 42. alatti székhelyünkön csődegyezségi tárgyalást tart, melyre a társaság hitelezőit ezúton is meghívja. A hitelezők regisztrációjának kezdő időpontja: 2022.01.07.

A csődeljárás megindítása iránti kérelmet és mellékleteit, valamint a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett követelések nyilvántartását a hitelezők a tárgyalás előtt 9751 Vép, Szent Imre u. 42. alatti székhelyünkön tekinthetik meg.