Elmulasztott tőkeemelés

KKV

Bár már rég lejárt a határidő – 2000. június 16-a -, vannak olyan gazdasági társaságok, melyek nem teljesítették a törzstőke-felemelési kötelezettségüket. Ez a kft.-k esetében minimum hárommillió, az rt.-knél húszmillió forint. A törvényi kötelezettségüket elmulasztókat a cégbíróságok felszólítással, törvényességi felügyeleti eljárással, bírságolással igyekeznek rábírni a teljesítésre. Nem mindegy azonban, hogy milyen intézkedéseket tesznek. A törvényesség ugyanis nemcsak a cégeket, hanem a bíróságokat is köti: nem mellőzhetik, nem cserélhetik fel az előírt eljárási lépéseket – summázható a Legfelsőbb Bíróság által a közelmúltban tárgyalt egyik ügy tanulsága.

Mint sok ezer cég, az eset főszereplője, az 1991-ben bejegyzett kft. sem emelte fel törzstőkéjét. Ezt konstatálta a cégbíróság, és százezer forint bírsággal sújtotta, egyúttal felhívta, hogy harminc napon belül állítsa helyre törvényes működését.

A kft. fellebbezésében elsősorban azzal érvelt, hogy a cég évek óta nem működik, magyar tagja – aki egyben az ügyvezető is – már jó ideje nem tudja felvenni külföldi társával a kapcsolatot. Jelezte azt is: ha külföldi üzletfelét rövid időn belül nem éri el, úgy megteszi a szükséges lépéseket a cég jogutód nélküli megszüntetésére. Ehhez azonban igen szűk a megszabott határidő.

A Legfelsőbb Bíróság alaposnak találta a fellebbezést. Megállapította, hogy a kft. valóban nem emelte fel törzstőkéjét hárommillió forintra, tehát a cégbíróság okkal lépett fel vele szemben. Ám nem a jogszabály szerint járt el. A cégtörvény idevágó passzusa értelmében ugyanis először fel kell hívni a céget arra, hogy meghatározott határidőn belül pótolja az elmaradt tőkemelést. Csakis e határidő eredménytelen elteltével lehet helye törvényességi felügyeleti intézkedésnek – így bírságolásnak -, és emellett a törvényes működés helyreállítására vonatkozó felszólításnak – szögezte le az igazságszolgáltató fórum. Erre tekintettel a törvénynek megfelelő, új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot.

Fontosak lennének a beruházások

Békésben nagyon alacsony az egy lakosra jutó ipari termelés, a kiskereskedelmi forgalom és az átlagkereset. Orosz Tivadar szerint a vasúti fejlesztések és az M44-es új szakasza javulást hozhat.

Globálisan 4 százalékkal nőtt a turizmus tavaly

Nemzetközi szinten az utazók száma 54 millióval nőtt a múlt évben és ezzel elérte a másfél milliárdot.
Világgazdaság Piactér