Észtország erőssége a tudás

KKV | Nemzeti Fejlesztési Terv
A termelési tényezők alacsony költségéből származó versenyelőny közeli megszűnésére számító Észtország esetében a lakosság már ma is magas általános képzettségi szintjének további emelése látszik a legkézenfekvőbb hosszú távú fejlesztési stratégiának. A balti állam az új technológiák, illetve a tiszta természeti környezet vonzerejét kihasználó és fenntartó iparágak erősítésével kívánja megvetni a "gyors, szociálisan és regionálisan kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődés" alapjait.

Az észt kormány által márciusban véglegesített nemzeti fejlesztési terv az ország hosszú távú versenyképességét elsősorban az emberi erőforrás-fejlesztés révén látja biztosíthatónak. Észtországnak ugyan már ma is az erősségei közé sorolható a lakosság magas képzettségi szintje, de a közös piaci verseny körülményei között az ebből származó rugalmasságra még nagyobb szüksége lesz. Az oktatás előtérbe helyezése azonban nem csak alkalmazkodást jelent az élesedő versenyhez; az hozzájárulhat az információs társadalom gyors globális fejlődéséből, valamint a piacok bővüléséből fakadó lehetőségek kihasználásához is.

A határokon átnyúló távoktatás, a diákok, tanárok és szakemberek szabad mozgása, valamint a csereprogramok révén az uniós csatlakozás számos utat nyit majd meg az emberi erőforrás-fejlesztés előtt. A kormánynak emellett elő kell mozdítania az innovációt az üzleti szektorban, és fel kell becsülnie azokat a kockázatokat, amelyekkel a költségalapú versenyelőny csökkenése révén az ország elkerülhetetlenül szembesül majd – figyelmeztet a terv.

Az emberi erőforrás-fejlesztés mellett az új típusú versenyelőny megszerzésének lehetőségét Észtország kedvező természeti adottságai kínálják. Az erősen urbanizálódott Kelet- és Közép-Európában a balti állam változatos és jó állapotban megőrzött természeti értékeivel tűnik ki. Ez alapot szolgáltathat a turizmus, valamint a környezeti tudatosság világszerte tapasztalható erősödésének okán az organikus mezőgazdaság fejlesztésének. Ezek a célok ráadásul könnyen összekapcsolhatók az EU közös mezőgazdasági, vidékfejlesztési és halászati politikájával; a strukturális alapokból ezekre a területekre elnyerhető források így hangsúlyos szerepet kapnak a nemzeti fejlesztési tervben.

Az észt nft kidolgozásáért a pénzügyminisztérium volt felelős. A munka a pénzügyminiszter által 2001 nyarán az érintett szaktárcák képviselőinek részvételével életre hívott munkacsoportban folyt, amelyhez később a jegybank is csatlakozott. Külön munkacsoportot alakítottak az EU strukturális és kohéziós alapjai kezelésének előkészítésére, valamint a legfontosabb fejlesztési területek kijelölésére. Az unió 2002 nyarától a PHARE-program keretében nyújt segítséget a strukturális alapokkal kapcsolatos felkészülésre.

A terv kidolgozásával párhuzamos konzultációs folyamatban több mint 110 szervezet vett részt; önkormányzatok, szakmai szövetségek és nem kormányzati tömörülések. Részükről mintegy 200 javaslat és észrevétel merült fel, amelyek nagy részét figyelembe is vették a terv véglegesítése során. Az nft, illetve az EU strukturális alapjainak széles körű megismertetésére információs kampányt indítottak, a szakmai kérdések megvitatására pedig számos rendezvényt szerveztek.

Elektromos modellt is piacra dob a világ leghíresebb motorgyártója

Debütál a teljes mértékben elektromos LiveWire modell, a legendás Low Rider S modell pedig visszatér.

Csaknem kétszázezer állás a partnereknél

Hét év alatt nyolcvanegy piaci szereplővel kötött stratégiai együttműködést a kormány.
Világgazdaság Piactér