Munkahelymegőrzés, képzés

KKV | Pályázati Forródrót

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) módosította a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) 2.3.3A/1 és 2.3.3A/2 jelű pályázatához kapcsolódó kitöltőprogramot, hogy 250 főnél kevesebb embert foglalkoztató nagyvállalkozás is igényelhessen munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva munkahelymegőrzésre európai uniós támogatást. A válság okozta szükséghelyzetben ez a konstrukció egyfelől lehetőséget teremt arra, hogy a munkaidő egy részében a munkavállaló korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. Másfelől hosszú távon hozzájárul a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének a növeléséhez, rövid távon a munkahelyek megőrzéséhez, a foglalkoztatottak munkanélkülivé válásának megelőzéséhez. Az eredetileg mikro-, kis- és középvállalkozások részére, a konvergenciarégióknak és külön a Közép-Magyarország régiónak meghirdetett kiírásra változatlanul 2009. december 31-ig lehet pályázni.
Akár önrész nélkül is igénybe vehető a támogatás 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegig, ha a pályázó az A változatot választja. Ebben az esetben átmeneti támogatást kap, és a képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az öszszes költségen belül nincs felső korlátja.
Amennyiben a B változat mellett dönt a pályázó, úgy 20–40 százalékos önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50 százalékát a képzés közvetlen költségeire kell fordítani. Ebben az esetben az elszámolható öszszes költség legfeljebb 80 százalékára kapható támogatás. Itt fontos kikötés, hogy általános képzés esetén az elszámolható költségek legfeljebb 60 százaléka támogatható, mégpedig úgy, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknál 20, középvállalkozásoknál 10, valamint fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén további maximum 10 százalékponttal növelhető a támogatási intenzitás. Mindkét változat esetén – ha a pályázat útmutatójának feltételei teljesülnek – lehetőség van arra, hogy a szakképzési hozzájárulást a vállalkozás beszámítsa az önrészbe.
A kiírás teljes kerete a konvergenciarégióknak (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) szóló kiírásnál (TÁMOP-2.3.3A/1) 14 milliárd forint, ebből az NFÜ becslése szerint hozzávetőleg száz projekt támogatható. A Közép-Magyarország régióra meghirdetett tükörkiírás (TÁMOP-2.3.3A/2) esetében az előirányzott keret 6 milliárd forint, ebből várhatóan harminc projekt kaphat támogatást. Az elnyerhető összeg minimum 2 millió, maximum 150 millió forint. Fontos feltétel a közép-magyarországi tükörkiírásnál, hogy az egy képzésbe bevont munkavállalóra jutó támogatás maximum 1,3 millió forint lehet. VG

Elszámolható a belső képzés

Az elszámolható képzésnek nem feltétlenül kell akkreditáltnak lennie. Elszámolható a saját belső munkatárs által tartott oktatás is, ha a vállalkozás az elmúlt három évben elszámolt ilyen típusú költséget a szakképzési hozzájárulása terhére.
Belső képzés elszámolása esetén a vállalkozásnak rendelkeznie kell a felnőttképzési törvényben meghatározott képzési programmal.

A Nébih elégedett a fagylaltkészítők munkájával

Biztonságosabb eljárással készülnek a fagylaltok, de ezekben az időkben érdemesebb is odafigyelni az elkészítésre.

Sok kkv nincs tisztában azzal, hogy innovációt valósít meg az ötleteivel

Az európai átlag fele, 21 százalék hasznosul az innovatív projektekből Magyarországon.

Felülírta a diákok terveit a járvány

Az idei nyárra eredetileg tervezett nyaralások és fesztiválok helyett elsősorban barátaikkal találkoznak vagy otthon ütik el az időt a hazai egyetemisták és főiskolások.

Csökken az önkormányzatok mozgástere

Becslések szerint 2021-ben 150-200 milliárd forinttal kevesebb adóbevételük lehet a településeknek, mint 2019-ben volt.
Világgazdaság Piactér