Változó Teáor-számok

KKV

Január elsejétől érvényesülnek a vállalkozásoknál és a cégnyilvántartásban az új TEÁOR-számok. A Statisztikai Közlöny múlt évi 10. számában, decemberben jelent meg a régi és az új – a TEÁOR ’98, valamint a TEÁOR ’03 – közötti eltérésekről és azok megfeleltetéseiről szóló közlemény. A 23/2002. (XII. 13.) IM-rendelet írja elő, hogy a cég tevékenységi köreit a KSH által kiadott hatályos nómenklatúra szerint kell felsorolni, a TEÁOR-szám után feltüntetve a KSH-közleményben szereplő évszámot is. A tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a vállalkozás főtevékenységének kell szerepelnie.

A rendelet hatálybalépésekor már bejegyzett és a TEÁOR ’03-nak megfelelő számmá automatikusan átfordítható számok január elsejével elektronikus úton kerültek át a cégnyilvántartásba. A TEÁOR ’98 és a TEÁOR ’03 nómenklatúra értelmében azonos TEÁOR-számok alatt feltüntetett tevékenységi körök esetében a “03”-as évszámot tüntetik fel automatikusan a regisztrációban.

Azoknál a tevékenységi köröknél viszont, ahol a korábbi TEÁOR-számok nem sorolhatók át automatikusan, a módosítást az érintett gazdasági társaságnak kell kérnie a cégbíróságon. Ezt a cégjegyzékben vezetett egyéb adatainak első változásakor, de legkésőbb 2004. március 31-ig teheti meg. A cégbíróságok a türelmi idő elteltét követően törvényességi felügyeleti eljárásban szoríthatják rá a pótlásra a mulasztót. A rendelet melléklete tartalmazza az adózás módjáról szóló eddigi nyilatkozat és a tevékenységi körrel kapcsolatos korábbi nyomtatványok helyébe lépő nyilatkozatot, illetve nyomtatványokat.

Januártól változtak a cégeljárási illetékek. A bejegyzési illeték: induló vagyon nélkül alapítható cégnél 15 000, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél 250 000, külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 150 000 forint. Egyéb eljárásokért 5000 forintot, a cégnyilvántartás adataira vonatkozó változások egyidejű bejelentésekor – a változások számától függetlenül – 8000 forintot kell fizetni. A cégkivonat illetéke 5000, a cégbizonyítványé 3000, a cégmásolaté 7000 forint. A cégbírósági végzés elleni fellebbezés 7000 forintba kerül.

Nőtt az ezüst népszerűsége

Az ezüst unciánkénti ára szeptember elejére 19,65 dollárra emelkedett, ami hároméves csúcs.

A magyar gazdaság erős bástyája az Alföld

Az Alföld megyéi is erősítik a magyar gazdaságot – méltatta a tájegység gazdasági teljesítményét Varga Mihály pénzügyminiszter.
Világgazdaság Piactér