A magyar e-egészség program

Közélet | Társadalom

Tagországgá válásunk elkerülhetetlenné teszi, hogy céljainkat az uniós környezethez mérjük, illesszük. A szakminisztérium 2003-ban indította el az e-egészség programját, melyet az uniós e-egészség akcióterv tükrében mutatunk be.

Az uniós akciótervből – csak a tagországon belüli feladatokat kiemelve – időrendben ismertetjük, hogy mely teendők terén hogyan állunk. 2005 végére minden tagországnak nemzeti, illetve regionális e-egészség fejlesztési útmutatót kell alkotnia (e-health roadmap).

E feladatot már 2003-ban teljesítettük, az elfogadott e-egészség program létrehozásával.

2005 végére elkészül az uniós népegészségügyi portál. A portál hazai, megalapozó lépései az alábbiak: 2003-tól megkezdődött az internetes egészségadattár kifejlesztése. 2003-ban elkészült a nemzeti törzsindikátor-lista első verziója, 2004-ben annak továbbfejlesztése. 2004-ben az OEK a megyei ÁNTSZ-ekkel és az egészségmonitorozási hálózattal folytatta az EU-konform regionális egészségjelentés előkészítését.

2006 végig a tagországoknak körvonalazniuk kell az elektronikus betegrekord (kórlap) és az egészségügyi adat üzeneteinek szabványait. Fontos eredmény, hogy itt előbbre tartunk, mint az uniós tagországok többsége. Rácz Jenő miniszter részletesen taglalja a program eredményeit, az elkészült szabványokat.

2006 végig a tagországoknak intézményesített együttműködést kell kialakítaniuk az e-egészség fejlesztésének támogatására és elősegítésére. Ennek érdekében tett lépés az e-Egészség Programiroda felállítása, működtetése (www.e-egeszseg.hu). Kiépült a kapcsolat számos uniós e-health szervezettel. A beszámolók az e-Egészség Programiroda honlapján olvashatók.

2007 végéig a tagországoknak el kell fogadniuk a konformanciatesztelés és -akkreditáció módszertanát az e-egészség alkalmazásainak terén. Az első kis lépések: az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) a honlapján közzétette az egészséggel foglalkozó webhelyek uniós minősítési irányelveinek magyar változatát. 2004-ben megkezdjük a magyar egészségügyi tartalommal bíró internetes oldalak minősítését.

2004-2008 között a tagországoknak támogatniuk kell egészség(ügyi) információs hálózatok és szolgáltatások fejlesztését és telepítését. E területen sokrétű megvalósítás folyik. Részletes információt adunk a www.strapi.

eszcsm.hu, és a már említett www.e-egeszseg.hu honlapokon.

2008 végéig az európai egészségügyi szolgálatok, szervezetek, régiók többségének képesnek kell lennie online e-egészség szolgáltatások nyújtására. Az első lépéseket már megtettük. Példa erre a Dr. Info telefonos és internetes tudakozó, az e-egészség program és a Strukturális Alapok Programiroda honlapja, de maga az ágazati portál eszközrendszerét használó minisztériumi weboldal is. Regionálisan a humán erőforrás operatív program 4.4. keretében megvalósuló mintarendszerek a fenti uniós követelmény teljesülését szolgálják.

2009 végéig meg kell teremteni a szabványos uniós minősítés alapját és a tagországi jogi biztonságot az elektronikus egészségügyi szolgáltatások terén; javítani kell a páciensek, az egészségbiztosítók és a szolgáltatók informáltságát, különösen az e-egészség szolgáltatások költségeinek szabályozása terén; támogatni kell az elektronikus egészségügyi megoldásokat a munkahelyi balesetek megelőzése, az újfajta munkahelyi kockázatok csökkentése terén.

A hazai programban egyelőre a jogi biztonság megteremtése érdekében tettünk lépéseket – az egyik feltétel, a digitális aláírás megvalósítására – az ágazatban. Elkészült a potenciális ágazati alkalmazók/alkalmazások körének, a szolgáltatások módjának meghatározása; a releváns jogszabályok összegyűjtése és módosítási javaslatok készítése.

2008 végéig be kell vezetni az egységes uniós elektronikus egészségbiztosítási kártyát. Az OEP saját forrásaiból megkezdte a felkészülést. A NetCards projekt keretében létrehozta a majdani elektronikus kártya adattartalmának megfelelő, már most uniós szinten egységes vizuális kártyát, mellyel részt vett a 2004-es olimpiai játékok kapcsán a résztvevők számára kiadott kártyákkal végigvitt próba- (pilot) projektben.

Az uniós követelmények többsége szerencsés módon közvetlenül és jól szolgálja hazai érdekeinket is. Reméljük, hogy lesz mód továbbvinni e feladatokat, melyek (közel sem teljes) összefoglalója a www.e-egeszseg.hu honlapon megtekinthető.

A gazdaságot is megfertőzte a Kínából indult járvány

Az egész világgazdaságra érezteti hatását a betegség – véli a szakértő.

Új utakon az ingatlanbefektetések

Az urbanizáció felgyorsulása, az elöregedés, az e-kereskedelem és általában a technológia térhódítása új befektetési lehetőségeket kínál az ingatlanszektorban.

EU-csúcs: egyelőre nincs megállapodás az uniós költségvetésről

A hétévente zajló költségvetési tárgyalások az unió előtt álló újabb kihívások miatt minden alkalommal egyre bonyolultabbá válnak.

Európának ambiciózus költségvetés szükséges céljai eléréséhez 

„Ebben a pillanatban nagyon messze vagyunk a megállapodástól” – fogalmazott Orbán Viktor az uniós keretköltségvetésről rendezett EU-csúcstalálkozón.
Világgazdaság Piactér