Az egyik legfőbb téma a romakérdés

Közélet | Társadalom
Európai szintű stratégiával segítenék Európa legnagyobb etnikai kisebbségének beilleszkedését

Romastratégia. A magyar elnökség egyik legfőbb célja, hogy érdemi, európai szintű lépéseket sikerüljön tenni a romák társadalmi beilleszkedése érdekében. Az alaphangot az Európai Bizottság adja majd meg, amely 2011. április elejére kidolgozza a tagállami romabefogadási stratégiák európai keretét. Az eredményeket a külügyminiszterekből és Európa-ügyi miniszterekből álló Általános Ügyek Tanácsa összegzi, majd az állam- és kormányfők elé terjeszti, akik várhatóan 2011 júniusában vitatják meg a keretstratégiát.
A magyar elnökség célkitűzése, hogy ezen az ülésen sikerüljön elfogadni a programot, amely az egységes európai romapolitika alapköve lesz. Erre támaszkodva a jövőben a tagállamok is kidolgozzák romaintegrációs reformterveiket, így hatékonyabban használhatják fel az erre a célra szánt uniós alapokat.
A magyar elnökség tevékenységének keretét a spanyol és a belga elnökség alatt a romák társadalmi befogadása és a szegénység témájában elfogadott tanácsi következtetések, valamint a szegénység elleni küzdelem jegyében a belga elnökség által megrendezett konferenciák és csúcstalálkozók – a gyermekszegénységről, az esélyegyenlőségről, a hajléktalanságról – teremtik meg. A spanyol–belga–magyar trió programjában az szerepel, hogy a fennálló problémát az eddigieknél erősebb és egységesebb eszközökkel kell kezelni.
Mindezeken felül az Európai Bizottság előkészítő munkáira is támaszkodhat a magyar elnökség. A bizottság még 2010. szeptember 7-én állított fel bizottsági munkacsoportot annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a romák társadalmi integrációjára fordítható tagállami és uniós alapok hatékony felhasználását. A munkacsoport 2010 decemberére készítette el első jelentését.
Emellett több bizottsági dokumentum és tanácsi következtetés is foglalkozik a romák és a szegények helyzetének európai kezelésével. Idetartozik a foglalkoztatási és szociális miniszterek 2009. június 8–9-i ülésén elfogadott, Romák társadalmi befogadása című záródokumentum, amely meghatározza a romák társadalmi befogadásának tíz közös alapelvét. Emellett a 2010. január 1-jén kezdődött spanyol–belga– magyar trióelnökség is közös nyilatkozatban – 2010. április 8–9-én, Córdobában – rögzítette az intézkedésekre vonatkozó terveit. Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezése a „Szegénység elleni európai platform” létrehozása, a 2010. december 6-i foglalkoztatási és szociális tanácson pedig a tagállamok egységes nyilatkozatot adtak ki a jövő feladatairól. Utóbbi platform foglalkozik a gyermekszegénység kérdésével és a marginalizált csoportok, így a romák beilleszkedésével is.
A magyar elnökség arra törekszik, hogy integrációjuk a többségi társadalomba valamennyi érintett szakpolitika célja legyen. Fontos lehet ebben az Európa 2020 stratégia szociális pillére, amelyen belül a szegénység elleni küzdelem növelése, az iskolából kimaradók számának csökkentése, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának és a foglalkoztatásának a növelése a cél. A szegénység elleni küzdelem területén Magyarország különösen figyelni kíván a gyermekszegénység csökkentésére. VG

Szegénységben

Európában 10-12 millió roma él, így a roma a kontinens legnagyobb etnikai kisebbsége. A legnagyobb létszámban Romániában, Bulgáriában, Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Görögországban találhatók.
A romák helyzetét a még mindig fennálló diszkrimináció, társadalmi és gyakran gazdasági kirekesztés jellemzi: az Európai Bizottság adatai szerint körükben magas a szegénység és a munkanélküliség kockázata, valamint sztereotípiák és előítéletek élnek velük szemben. Európában a lakosság 16 százaléka él szegénységben, és minden ötödik gyermek a szegénységi küszöb alatt él.
A franciaországi kitoloncolások miatt 2010 nyarán kialakult válsághelyzet bizonyította, hogy a romaintegráció nemcsak Kelet-Európa feladata, hanem az európai intézmények és a tagállamok közös felelőssége.
Magyarország támogatja az Európai Bizottság kezdeményezését, hogy az erre a célra szánt uniós források könnyebben hozzáférhetők legyenek, ezzel egy időben szorgalmazza az ellenőrzések megerősítését.

Egy fizetésből lehetetlen lakást kivenni

Nincsenek könnyű helyzetben, akik albérletet keresnek, kínálat van bőven, de az árak rendkívül magasak.

Titokban viszik ki Venezuelából az aranyat

A The Wall Street Journal szerint Venezuela titokban kiárusítja az aranykészletét. Több mint 7 tonna már Afrikában található.
Világgazdaság Piactér