Buktatók az első szűrőn

Közélet | Politika

Melyek a pályázók leggyakoribb hibái? Immár jogos a kérdés, hiszen a 8893 beérkezett és 7962 rögzített pályázat tapasztalatait gyűjtötték össze az irányító hatóságok. A gazdasági versenyképesség operatív program (gvop) esetében például a pályázatok mintegy 40 százaléka kiesik az első rostán, mert nem felel meg a formai követelményeknek. A pályázatokat ugyanis először formai és jogosultsági szempontból ellenőrzik. Az eddigi tapasztalatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy az ezen a szűrőn átment pályázatok legnagyobb része már támogatható.

Gyakran előfordul, hogy nem megfelelő az árajánlat, mert nem szerepel rajta az ajánlattevő aláírása vagy az ajánlat érvényessége, netán hiányzik a forgalmazó CE-jelölésre vagy gyártói felelősségre vonatkozó nyilatkozata. Ugyancsak gyakori hiba, hogy nem megfelelő – a benyújtáshoz képest három hónapnál régebbi – az aláírási címpéldány. Hibának minősül a hiányos tulajdonosi lista, a benyújtáshoz képest 30 napnál régebbi cégkivonat, vállalkozói igazolvány hitelesített másolata, a saját forrás nem megfelelő igazolása vagy nem elégséges volta, miként az is, hogy több támogatást igényel a pályázó, mint amennyire lehetőség van, nem csatolja a CD-t a pályázati csomaghoz, vagy nem cégszerűen írja alá a formanyomtatvány oldalait.

A regionális operatív programnál (rop) gyakori kizáró ok a jogosulatlanság, az, hogy például a beruházás minimális összegét a pályázó összekeveri a támogatás minimális összegével. Ugyancsak kizáráshoz vezetnek a költségvetési hibák, az, hogy a projekt megvalósítása az előírt időn belül nem biztosított, vagy hogy a különféle mutatók nem támasztják alá a támogathatóságot.

A pályázók általában nehezen értelmezik a horizontális elvek (esélyegyenlőség, környezetvédelem) érvényesülését saját projektjük esetében. Itt kevesen tudják a maximális pontszámot megszerezni, például a humánerőforrás-fejlesztési operatív programnál (hefop). Jellemző hiba továbbá az áfatartalom túlszámolása, a képzési költségek túlárazása, az indokolatlan eszközvásárlásra vonatkozó igény, az együttműködő és a konzorciumi partnerség összekeverése. (VG)

Kuba ökröket vet be az üzemanyaghiány miatt

Nyolcezer ökröt vetnek be mezőgazdasági munkákhoz. A súlyos üzemanyaghiány miatt sok traktor kihasználatlanul vesztegel.

Egyre pesszimistább az OECD

A szervezet az euróövezeti növekedési prognózison is rontott, javarészt a Németországban tapasztalható lassulás miatt.
Világgazdaság Piactér