Három forrás - egy intézmény

Közélet | Politika
Megalakulása óta összesen 345 millió euró, azaz több mint 86 milliárd forint európai uniós forrás felhasználását ellenőrizte, illetve ellenőrzi a központi pénzügyi és szerződéskötési egység (CFCU).Az egység eredményes munkáját azzal ismerte el az Európai Bizottság, hogy az új tagállamok közül elsőként - a PHARE-programok lebonyolításában közreműködő egyéb magyarországi intézményekkel együtt - 2004. június 21-től "önállósította".

A magyar kormány és az Európai Bizottság még 1998-ban kötött hat évre szóló megállapodást a központi pénzügyi és szerződéskötési egység létrehozásáról azzal a céllal, hogy a Magyarországra érkező PHARE-pénzek szabályos, átlátható és racionális felhasználását elősegítse. Az egység 1999 márciusában kezdte meg tevékenységét, a Magyar Államkincstár keretében. A CFCU júniustól szervezetileg átkerült a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz (NFH), ám feladatait szakmailag független egységként látja el.

Fontos állomásnak tartja az egység történetében Rónaszéki Gábor igazgató az Európai Bizottság elismerését, mert ezzel 2004. június 21-től bevonta a kiterjesztett decentralizáció rendszerébe, vagyis teljes mértékben az NFH gondjaira bízta a döntéseket, csupán utólagos ellenőrzési szerepet lát el Brüsszel. A kezelt források köre a 2004. május elsejei csatlakozástól ugyancsak bővült. Már nemcsak a PHARE-pénzekért felel – jelenleg 160 millió euró értékben -, hanem az EU-tag Magyarországnak 2004-2006-ra rendelkezésre bocsátott 35 millió eurós átmeneti forrásért (transition facility) és 150 millió eurós Schengen-alapért is – természetesen minden esetben a kedvezményezett szaktárcával szoros együttműködésben – hangsúlyozta az igazgató. Ugyancsak újdonság a CFCU tevékenységében, hogy Magyarország EU-tagságával a korábbi PHARE-eljárási rendet felváltja a hatályos magyar közbeszerzési törvény.

Kezdetben az egység az intézményfejlesztési PHARE-projekteket felügyelte, amelyek azt szolgálták, hogy Magyarország államilag is felkészüljön az EU-tagságra. Feladatkörébe tartoznak a közbeszerzési eljárások, szerződéskötések, adminisztrációs és számviteli teendők, kifizetések, jelentések készítése, a PHARE-számlák kezelése, a képzés és tanácsadás, a programok auditálásának szervezése és segítése, sőt adott esetben a társfinanszírozási kifizetések ellenőrzése is. Az eddig lezárt programok azt mutatják, hogy az egység hatékonysága közel 90 százalékos az adott fejlesz-tésekre előirányzott PHARE pénzügyi keretek felhasználásánál.

Típus szerint jelenleg a központi programok és a strukturális alapokhoz hasonló támogatási projektek lebonyolításában vesz részt a CFCU. Az idén is számos pályázatot írtak ki, például a PHARE Access – a közintézmények akadálymentesítésének programja keretében -, s több száz szerződést kötöttek, elsősorban intézményfejlesztési, építési, eszközbeszerzési, képzési és pályázati támogatási céllal. A rendelkezésére álló forrásokból többek között a belügy és határvédelem, vámigazgatás, határátkelőhelyi infrastruktúra, mezőgazdaság, piacfelügyelet, környezetvédelem, a közlekedésfelügyeleti, egészségügyi és igazságügyi intézményrendszer fejlesztését, továbbá a roma kisebbség, illetve más hátrányos helyzetű csoportok diszkriminációja elleni küzdelmet, a civil társadalom kezdeményezéseit, a munkaerő-piaci esélyegyenlőséget és reintegrációt, valamint a drogmegelőzést támogatják.

Kevesebb felajánlás érkezett, az egyházaknak viszont több jutott

A legtöbb pénzt a Magyar Katolikus Egyház kapta, közel három milliárd forint értékben.

Mindig legyen tíz fillér a zsebedben

Török Zoltán nagypapája gazdasági alapvetése mentén tartja csúcson a soproni kosárlabdacsaptot. A cél a régi, ám most kénytelen meghúzni a nadrágszíjat.
Világgazdaság Piactér