Átalakuló vállalatok

Jog | Közélet
A közelmúltban változott a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvény.

A módosítás értelmében a cégbíróság ezentúl a cégek egyesülését és szétválását (átalakulását) a NAV öt munkanapon belül megküldött értesítése alapján akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha az érintett cégnél az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás nincs folyamatban, és a NAV nem is kezdeményez ilyen eljárást.


Ellenkező esetben az átalakulás csak az adóigazgatási eljárás jogerős befejezéséről szóló elektronikus tájékoztatást követően, vagy ennek hiányában az átalakulásban résztvevő összes cég cégiratának cégbírósághoz történő beérkezésétől számított kilencvenedik napon jegyezhető be.


Az új rendelkezések több szempontból is értelmezési nehézségeket és gyakorlati kérdéseket vetnek fel. Egyrészről a cégbíróság által a NAV számára küldött elektronikus kommunikáció időpontja a változások bejegyzését kérő cégek által közvetlenül nem megismerhető, így a NAV nyilatkozattételére rendelkezésre álló öt munkanapos határidő eltelte nem állapítható meg egyértelműen. Másrészről tapasztalataink szerint nincs egységes gyakorlat abban sem, hogy a NAV-nak a már kiépült és más cégbírósági eljárásokban (például végelszámolás, adóregisztráció) jelenleg is alkalmazott (például „a társaság köztartozással nem érintett”), vagy attól eltérő tartalmú értesítést kell küldenie.


Az öt munkanapos határidő beiktatásával a jogalkotó szándéka feltehetően arra irányult, hogy lehetőséget adjon egy gyors adóhatósági vizsgálat beiktatására az átalakulások bejegyzése során is. A jogszabályhely megfogalmazása miatt azonban nem világos, hogy bejegyezhető-e az átalakulás, ha öt munkanapon belül nem érkezik meg a NAV értesítése, vagy az értesítés hiányában a cégbíró annak megérkezéséig, illetve kilencven napig felfüggesztheti a változásbejegyzési eljárást. Az értesítés és a jogerős adóhatósági határozat bevárása akár arra is lehetőséget adhat, hogy a NAV a cégbíróság jelzése alapján indítsa meg a vizsgálatát.


Egyelőre nem alakult ki a kérdésben országosan egységes értelmezés és jogalkalmazási gyakorlat. Több esetben bejegyezték az átalakulást az eljárás felfüggesztése nélkül, viszont olyan esettel is találkoztak szakértőink, ahol a NAV értesítésének, illetve a kilencven napos határidő elteltének bevárása miatt az eljárás lezárása elhúzódik. Az egységes eljárás hiánya jelentősen növeli az átalakulást fontolgató cégek kockázatát és megnehezíti az eljárások kimenetelének, sikerességének és lezárásának tervezését.

Tízhavi mélyponton az ipari termelés az eurózónában

Az első negyedév visszaesése után a másodiktól már fellendülés várható Európában.

Eljött a precíziós mezőgazdaság kora

A magyar agráriumnak 269 millió eurót hozhatnak az 5G-technológiák.

Bajban az amerikai vécépapír-gyártók

Jelentősen visszaesett az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához képest.

Már látszik a fény a londoni alagút végén

A brit gazdaság a tavalyi hatalmas esése után kezd visszakapaszkodni, de februárban így is 7,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
Világgazdaság Piactér