Módosul a közbeszerzési törvény

Közélet | Politika
Bármilyen kérdés, ami fölmerül a pályázók részéről, érdemi vizsgálatot igényel - hangsúlyozza Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) elnöke. Megítélése szerint a pályázati folyamatban máris felszínre került egy sor olyan feladat, aminek megoldása nem tűr halasztást. Ezek közé tartozik a támogatási rendszer finomhangolása, rugalmasabbá tétele, a közbeszerzési törvény módosítása, s a 2007-től kezdődő, újabb uniós költségvetési időszak hazai fejlesztéseinek megtervezése.

Az európai uniós támogatások fogadására a magyarországi intézményrendszer kiépült és működik, ám vannak még olyan fejlesztési igények, amelyeket teljesíteni kell. Az NFH elnöke szerint ilyen például a szerződéskötési modul kifejlesztése, amivel több irányító hatóság is adós néhány pályázati ablakra, ám immár nélkülözhetetlen a pályázati folyamat zökkenőmentes előrehaladásához, konkrétan a támogatási szerződések megkötéséhez. Ugyancsak kiemelt feladat a rendszer hatékony működéséhez a megfelelő mennyiségű és minőségű szakember biztosítása.

További fontos feladat a közbeszerzési törvény módosítása; ez annyira sürgető, hogy a módosításra a gazdasági kabinet döntése alapján rögtön az őszi parlamenti ciklus kezdetén, már szeptemberben sort kell keríteni. Noha a törvény maga viszonylag új, azért van szükség a módosítására, mert a vállalkozók esetében indokolatlanul szigorúbb lett, mint amilyen az uniós szabályozás. Ezt joggal sérelmezték az érdekképviseletek, sőt még az uniós illetékesek is felhívták a figyelmet arra, a közbeszerzés alapvető feladata, hogy a közszféra pénzeinek védelmét szolgálja. Vagyis a vállalkozókat szükségtelen minden esetben bekényszeríteni ebbe a rendszerbe, akkor is, ha saját forrásuk nagyobb a közpénzeknél – jegyezte meg Szaló Péter. További jó hír, hogy a későbbiekben a költségvetési törvényben sor kerül a beruházási értékhatár felemelésére is, amitől a közbeszerzési kötelezettség érvényes.

A kormány kilátásba helyezte az ország területi felosztásának felülvizsgálatát is. Az előzményekhez tartozik, hogy a közép-magyarországi régió mostani besorolása (1. felzárkóztatás célkitűzés) helyett az uniós kohéziós politika (2. versenyképesség), szerényebb forrásokat biztosító célkitűzése alá fog kerülni 2007-től, az új hétéves közösségi költségvetési időszak kezdetétől. Ezért Pest megye már bejelentette igényét arra, hogy önálló régióvá válhasson. Erről már számos megbeszélés folyt, részben a főváros és Pest megye között, de nem jött létre politikai egyetértés: a főváros a jelenlegi régió megtartása mellett, Pest megye pedig a leválás mellett foglalt állást. Ennek megfelelően a 2007-2013-as időszakra szóló tervezésnél hét magyarországi régióval számolunk – mondta el az NFH elnöke -, de szeptember végéig még a kormány dönthet a közép-magyarországi régió szétválasztásáról. Elismerte ugyanakkor, hogy “jelenleg minden variációt számításba véve készülünk az új közösségi költségvetési periódus hazai feladataira a budapesti és a Pest megyei szakemberekkel”.

Magyarország fejlődését alapvetően befolyásolja majd a 2007 és 2013 közötti, új közösségi költségvetési időszak hazai feladatainak meghatározása. A kormány ezzel összefüggésben kialakított egy menetrendet. A konkrét tervezés a Nemzeti Fejlesztési Hivatalban zajlik, részben ágazati, részben regionális munkacsoportok, szakemberek közreműködésével. Szeptember 30-ára kell elkészíteni azt a hipotézist, ami meghatározza a második Nemzeti fejlesztési terv (NFT 2) fő irányait a 2007 és 2013 közötti időszakra, most ezen dolgozunk, lényegében a kormány társadalompolitikai és gazdasági elvárás rendszerét alakítjuk ki – tájékoztatott az NFH elnöke. Nyomban hozzátette azonban, hogy a horizontális megfontolások mellett érvényesülnek a vertikális szempontok is, ezek szintéziseként jön létre az NFT 2, amelynek kialakításába a nyolc ágazati munkacsoport mellett már konkrét beleszólást kapnak a magyarországi régiók képviselői is.

Gördülékenyebbek lehetnek az őszi bértárgyalások

Legkésőbb november végéig, december elejéig egyezségre jutnának az áruházláncokkal a jövő évi béremelés mértékéről a szakszervezeti vezetők.

Szétoszthatják az államkasszából a többletet

Az egészségügy, az oktatás, a családvédelmi akcióterv és a gazdaságfejlesztés kaphat többletforrásokat, amennyiben az ősszel módosítják a költségvetést.
Világgazdaság Piactér