Segíti, vagy gátolja a számítógép a gyógyszerészt?

Közélet | Társadalom

Informatika a gyógyszertárakban több mint tíz éve van, a számítógépes ellátottságuk teljes, ez Európában egyedülálló. Ez annak köszönhető, hogy a betegeknek megelőlegezett gyógyszerek ártámogatását 1995 óta csak elektronikus formában lehet az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól visszaigényelni.

Az elszámolás mellett elengedhetetlenné vált a szakmai munkában is az informatika, amely a gyógyszerész munkáját csak segíti, nem helyettesíti.

A gyógyszerész az orvossal, a beteggel, a biztosítóval, különböző szervezetekkel, így a kamarával, de magával a számítógépes rendszergazdájával is kétirányú kapcsolatban áll. Az informatika garantálja a jogszerű elszámolást, a különböző jelentési kötelezettségek teljesítését, a készletgazdálkodást, szakmai információkat ad, amely segítheti a gyógyszerészt a minél biztonságosabb betegellátásban. Egyre több gyógyszertárban találkozhatunk olyan információs sarkokkal, amelyek elősegítik a betegekkel való bizalmasabb személyes kapcsolattartást, és előkészületben van a kormányzattal folytatott együttműködés keretében – az Európában már régóta támogatott gyógyszerészi gondozás, amelynek az informatika egyik legjelentősebb alappillére. Már most is a patikákban lévő számítógépes rendszerek a betegek adatait követve fontos információkat adnak a gyógyszertáraknak a gyógyszerek kölcsönhatásáról, a vény nélkül kapható gyógyszerek és a receptre felírt medicinák együtthatásairól és a nem kívánt mellékhatásokról.

Az informatikai fejlesztések legfőbb motiválója az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral való kapcsolattartás, adatrögzítés és adattovábbítás elvárásainak folyamatos bővítése. A gyógyszertárakban a mindenre kiterjedő vényellenőrzést követően adatrögzítés történik, ezután flopikon keresztül jut el a biztosítóhoz az információ a kiadásról, majd 21 napos késéssel jutnak a megelőlegezett ártámogatáshoz a gyógyszerészek. Az OEP a gyógyszertárakra egyre több és egyre nagyobb feladatokat kíván hárítani annak érdekében, hogy kiszűrje a jogosulatlan vényfelírásokat. Természetesen tudjuk, hogy a biztosító számára az lenne a legmegfelelőbb megoldás, ha a jogosulatlan vényfelírásokat vagy az orvosnál, vagy a gyógyszerésznél kiszűrnék. Lehetséges, hogy a jövőben a biztosító és a gyógyszertár online kapcsolatba kerülhet, amelynek bevezetése azonban nem növelheti tovább a gyógyszerészek terheit, és nem akadályozhatják a szakmai munkát, a betegellátást. Az elmúlt időszakban többször felmerült az elektronikus vény bevezetése, ahol az orvos is belép az elszámolás rendszerébe, a betegnek készítményt nem vényen rendel, hanem elektronikus úton a biztosító szerverére küldi, amelyen a kiadhatóság végéig megtalálható, a gyógyszertárak a beteg tajszámának megadásával szereznek jogot a készítmény kiadására. A központi szerveren elszámolt kiadás után a beteg egy kiadási listát kap a pontos adagolással, majd a vény kiadhatósága törlődik a szerverről. Ezzel a módszerrel a biztosító kiadásai optimalizálhatóak, felgyorsulhat a támogatások kifizetése, így a felszabaduló pénz javíthatja a betegellátás színvonalát. Az elektronikus vény bevezetésének feltétele, hogy a gyógyszertári informatikai rendszerek fejlesztéséhez központi vagy európai uniós forrásokat biztosítsanak, illetve a betegeknek azon jogát, hogy az általuk választott gyógyszertárban kéri a gyógyszer kiadását, biztosítani kell.

Az orvos és a patika közt jelenleg nincs komputeres kapcsolat, azonban erre vonatkozólag több ötlet látott már napvilágot, melyeket szakmai testületeknek egyeztetniük kell. Így pl. a fejlesztés első lépcsője lehet a rendelőkben speciális vonalkód nyomtatása a vényre, amely a felírás adatait tartalmazza, ezt a patika saját rendszerébe olvassa, így biztosítható az elütésmentes adatbevitel.

Újabb állomás lehet a rendelők és a patikák online összeköttetése, amely során a betegek érdekében sok információ elektronikus úton is kicserélhető, és például a gyógyszertár a vény nélküli gyógyszerek vásárlása esetén visszajelzést adhat a háziorvosnak annak érdekében, hogy a szakembereknek teljes körű információja legyen a betegek gyógyszerszedéseiről. Természetesen mindezen információk, amely jelenleg és a jövőben is patikai rendszerben megjelennek, eleget kell tegyenek a személyes adatok és az egészségügyi adatokról szóló jogszabályoknak.

Természetes, hogy az új lehetőség, az internet betörése mindennapjainkba nem kerülheti el a gyógyszertárakat sem. Egyre több gyógyszertárnak van honlapja, a szakmai információk egyre nagyobb része kerül ilyen módon a patikushoz. A jövőbeni fejlesztés elkerülhetetlen iránya – a szigorú szakmai szabályok kialakításával – az egészségügyi szolgáltatásként kialakított internetes gyógyszerhozzáférés lehetőségének megteremtése, amelynek koordinálását és szakmai feltételrendszerének kialakítását az EU legtöbb tagországához hasonlóan Magyarországon is a köztestületi kamara, a Magyar Gyógyszerész Kamara vállalná fel.

A címben megjelölt kérdést nem biztos, hogy egyértelműen meg lehet válaszolni, de egyet biztosan állíthatunk, a gyógyító szakembert, a személyes kapcsolatot a betegekkel soha nem helyettesítheti a számítógép.

Tizenhárom klubot fizetésképtelenség fenyeget a Bundesligában

Hét klubbal szemben május végén csődeljárás indulhat, amennyiben addig sem indul újra a labdarúgóélet Németországban.

Több mint hat és félmillió amerikai vár segítségre

Soha nem látott szintre nőtt a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány alatt.

2,9 százalékos államháztartási hiánnyal számolnak

Magyarország EDP-jelentése 2,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal és 67,4 százalékos államadóssággal számol 2020-ra.

Munkahelymegtartó bértámogatást szorgalmaz az MKIK

Az MKIK ágazati szintű munkacsoportokat állított fel a kereskedelem, logisztika, élelmiszergazdaság, ipar, turizmus és pénzügy területén.
Világgazdaság Piactér