Több ezer ügy, milliárdos perértékek

Jog | Közélet

Hatvanéves a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság. Magyarország legjelentősebb választottbírósága évente több száz ügyet fogad be és bírál el. Szerepelnek ezek között hazai és nemzetközi jogviták, perértékük a néhány tízezer forintos követeléstől több milliárd forintig terjed. Az ügyek a gazdasági élet minden szegmensét átfogják, az építőipartól az energiaszektoron át a hagyományos kereskedelmi ügyekig.
A választottbíráskodás igazságszolgáltatás: eldönti a kereskedelmi élet mindennapjaiban fellelhető jogvitákat, és döntésének végrehajtását az állam garantálja. Egyúttal verseny, valamint együttműködés is a szaporodó választottbírósági fórumok között – nyilatkozta Kecskés László egyetemi tanár, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) mellett szervezett Állandó Választottbíróság elnöke, aki szívügyének tekinti a választottbíráskodás jelenét és jövőjét. Nemcsak választottbírói és elnöki pozíciójából fakadóan, hiszen egyébként is bensőséges viszony fűzi a jubiláló vitarendezési fórumhoz. Abban a kiváltságban lehetett része ugyanis több mint másfél évtizeddel ezelőtt, hogy kodifikátorként egyengethette a választottbírósági törvény létrejöttét.
Elmondta: ebben a munkában igen nagy segítséget kaptak a törvény-előkészítők Szász Iván professzortól, elnökségi tagtól, aki akkoriban brüsszeli követként képviselte Magyarországot. Szász Iván részt vett az 1985-ös UNCITRAL modelltörvény, valamint mintaszabályzat megszerkesztésében. A szabályokat az államok beépítették saját törvé-nyeikbe és a kamarai választottbíróságok a saját szabályzataikba, így egységes irányokat kaphattak a választottbírósági eljárások. Magyarország volt az első, amely nem csupán a külföldi, hanem belföldi ügyekre is alkalmazta e rendelkezéseket, ez igen jó hatással volt választottbírósági kultúrára, gyakorlatra. A csatlakozás azzal is jár, hogy a hazai szabályozáson is csak indokolt esetben lehet változtatni, ezt megköveteli a jogbiztonság, az üzleti élet szereplőinek érdeke.
A felek szerződési szabadsága érvényesül, amikor a választottbírósági klauzulában kikötik, hogy melyik állam anyagi és eljárási jogát alkalmazzák a procedúrában, mi legyen a tárgyalás nyelve, székhelye. Ezért is népszerű a választottbíráskodás a gazdasági forgalom részvevőinek körében. Szakszerű és gyors megoldást kapnak jogvitáikban az érdekeltek, nem kell éveket várniuk ügyük lezárására. Az üzleti élet nemigen viseli el azt a késedelmet, amely oly gyakran az állami bíráskodást jellemzi. Ekként a választottbíráskodás az állami igazságszolgáltatás kritikája: ahol a bíróságok nehézkesen működnek, ott a felek inkább a választottbíróságra bízzák vitájuk eldöntését – mondta Kecskés László.
A választottbíráskodás sikerének titka az is, hogy bár magánbíróság, ítéleteit az állam végrehajtja. A választottbíráskodás történetében jelentős előrelépésnek számított az ENSZ égisze alatt megszületett, a külföldi kereskedelmi választottbíróságok ítéleteinek elismeréséről és végrehajtásáról szóló nemzetközi egyezmény. Az okmányt az ENSZ szinte valamennyi tagállama aláírta. Lényege, hogy ha az aláíró államok bármelyikében választottbírósági ítéletet hoznak, azt a másikban végrehajtják. A rendes bíróságok ítéleteinek végrehajtására például ennél sokkal komplikáltabb rendszer érvényesül.
Kecskés László elmondta azt is: az állandó választottbíráskodás kritikája, hogyha az érintettek ad hoc választottbírósághoz fordulnak vagy új állandó választottbíróságot létesítenek. E sajátos vitarendezési fórumok között óriási a verseny. Az elnök álláspontja: ha a versenytársak nem tudják kivédeni újabb állandó választottbíróság létrehozását, akkor okosabb, ha együttműködnek. Az MKIK mellett tevékenykedő választottbíróság hatékony kapcsolatot igyekszik kialakítani a többi hazai és számos külföldi állandó választottbírósággal. Szükség van a tapasztalatcserére, a szakmai konzultációkra. A versengés és az együttműködés emeli a bíráskodás színvonalát. A jól funkcionáló választott-bíróságok pedig mind szélesebb üzletkört vonzanak magukhoz. Így nagyobb részt kaphatnak a nemzetközi választott bírósági jogvitákból, ez azon túl, hogy a tekintélyét növeli, nem kis bevételt is hoz az adott országnak.
Az MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróság nemzetközi elismerésnek örvend. Itthon pedig a legfoglalkoztatottabb választottbíróság. Az elmúlt időszakban végrehajtott szabályzatmódosításoknak köszönhetően még rövidebb eljárási határidőkkel dolgozhatnak, akár száz napon belül ítéletet hozhatnak a választottbírák. Mód van arra is, hogy a vidékieket érintő tárgyalásokat a felek által kikötött megyeszékhelyen tartsák meg.
A választottbírósági eljárás barátságos procedúra. A bírák a felekkel együtt törekednek a legkielégítőbb szakmai és jogi megoldás kialakítására, illetve a megegyezésre. Álláspontjuk, hogy a legrosszabb egyezség is jobb, mint a legjobb ítélet, hiszen az előbbi esetben mindkét fél nyertes, míg az utóbbiban az egyik csakis vesztes lehet.
Az Európai Bíróság figyelemmel kíséri a választottbíráskodást. A bírósági joghatóság kérdéseit érintő döntéseiből – Allianz kontra West Tankers-, vagy a Krombach-ügy – azonban egyértelműen érzékelhető, hogy nemigen szimpatizál a mind népszerűbb sajátos vitarendezési fórummal. Ebből azonban nem szabad messzemenő következtetést levonni a választottbíróságok jövőjéről. E bíróságok gazdasági, ágazati, adminisztratív nyomokra-jogokra épülnek, a pályák egy strukturális centrum köré csoportosulnak, melyhez a potenciális felek egyike rendszerint közelebb áll, a másik attól távolabb. Az állandó választottbíróságoknak mindaddig van jövőjük, amíg a távolabb elhelyezkedő fél elhiszi, hogy eséllyel perelheti a jobban pozicionált versenytársat, azaz a centrumhoz közelebb álló ellenében is igazságot kaphat – mondta Kecskés László.

Putyin: több gyerek, több adókedvezmény

Az orosz elnök évértékelő beszédében a nagycsaládosok támogatására koncentrált. Megerősítette a GDP-célt is, ami az elemzők szerint elérhetetlen.

A vámok eltörlésére is kész az Európai Unió

Az Európai Parlament szakbizottsága a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások megszakításával fenyeget.
Világgazdaság Piactér