Kapcsolatok egyensúlyban

Manager Magazin
Hungaropharma Hosszú volt az út, de célirányos, amíg a Pannonhalmi Bencés Gimnázium kémiai laboratóriumából a közel 250 milliárd forint éves forgalmat elérő, piacvezető gyógyszerforgalmazó Hungaropharma élére került Feller Antal.

„Úgy adta át gimnáziumi tanárunk a kémia szeretetét nekünk, hogy közben izzott a Márton-hegyen álló bencés kolostor gimnáziumának kémialaboratóriuma. Hihetetlen szeretettel és nyugalommal. Egy életre megtanultam ott, hogy akkor ér el valamit az ember az életben, ha kitartóan végzi a dolgát, de a mindennapokban is szükség van időnként a megállásra, a feltöltődésre.” A ma is híres pannonhalmi iskolából sokan kerültek az ország különféle egyetemeire. Feller Antal a Budapesti Műszaki Egyetem kémia szakán folytatta a tanulmányait, ahol, mint fogalmaz, ismét szerencséje volt. „Lempert Károly profeszszor úr »iskolájába« kerültem. Neki és Hornyák Gyulának köszönhetem, hogy a szerves kémiai laborban kötöttem ki. Ugyanis a kémia számos területe hihetetlenül izgalmas, egészen az anyagok szerkezetének kutatásától az új vegyületek előállításáig. Engem ez utóbbi ragadott meg. Hihetetlen csoda a molekulák szintézise, amikor új anyag keletkezik és az első kristályok megjelennek a lombik falán. Igazi alkotótevékenység.”


Ösztöndíj Amikor döntési helyzet elé került, rendszeresen állt mellette valaki, aki például a tudományos diákköri munka irányába terelte, ahol fizikai kémiával, majd szerves kémiával kezdett foglalkozni. S jött a következő lépés és kérdés: növényvédő szerek vagy gyógyszermolekulák? Ez utóbbi volt számára a vonzó, mert a folyamat végén ott vár a beteg – mondja.
„Ötödéves voltam, amikor az Egis Gyógyszergyár ösztöndíját elnyerve a központi idegrendszerre ható molekulák kutatásának világába csöppentem. Ez lett a későbbi doktori értekezésem alapja is, szeléntartalmú vegyületek kémiája.” A diplomaszerzést követően egyenes volt az út a kőbányai Egisbe, ahol tíz évet töltött kutatóként, később tudományos főmunkatársként, majd vezetői tapasztalatokat gyűjtött a multinacionális Pfizer hazai leányvállalatánál, a Pfizer-Biogalnál.
„Aztán jött egy mérnöki kanyar, hiszen a számok világa is vonzott, így kerültem a pharmaFELAX-hoz. Új cég volt, s 1994-ben még nem volt annyira elterjedt itthon a gyógyszerforgalmazás, a gyógyszerpiac elemzése. Ebben az időben, a rendszerváltást követő piacnyitással együtt játszódott le a gyógyszerpiac liberalizálása is. A korábbi 900-1000-féle orvosság helyett több ezer közül választhattak az orvosok, a betegek, mára már meghaladja a tízezret a hazánkban is forgalmazható gyógyszerek száma.”
Különleges áru A laboratóriumok világához hasonlóan izgalmas volt, s úgy tűnik, ma is annak tartja a gyógyszerek forgalmazását Feller Antal. „Ezért is szegődtem tizenkét évvel ezelőtt a legnagyobb magyar gyógyszer-nagykereskedelmi céghez, a Hungaropharmához. Aztán amikor Szabó Ferenc, az augusztusban leköszönt vezérigazgató nem hoszszabbította meg a szerződését, átvettem tőle a vezérigazgatói feladatok ellátását. A gyógyszer különleges áru, aminek a betegekhez történő eljuttatása szigorú követelmények mellett valósítható meg.”
A szigorú szabályokat be kell tartani, de egyre szorongatóbb a forgalmazók helyzete. Az egészségügyi ágazat forráshiánya ugyanis évek óta a beszállítókon csapódik le. Az egészségügyért felelős államtitkár által elrendelt augusztusi adósságfelmérésből kiderült: a 37 milliárdot meghaladó és lejárt kórházi tartozások harmada a nagykereskedők ki nem fizetett számlája.
„Kettős, a gyártók és a betegeket ellátó intézmények általi szorításban élünk. A gyártókkal kötött szerződések ugyanis nem engedik meg a lazaságot, fizetnünk kell a tőlük megrendelt orvosságokért, általában rövid határidőre. A harapófogó másik szára pedig a betegeket ellátók irányából szorítja a forgalmazókat.”


Dr. Feller Antal (52)

Vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1982-ben, négy évvel később doktorált. Pályafutását az Egis Gyógyszergyárban kezdte, ahol 1982 és 1992 között előbb kutatóként, majd tudományos főmunkatársként dolgozott. Ezt követően 1999-ig a Pfizer-Biogal, a pharmaFELAX, majd az IMS Medinform munkatársa volt. A Hungaropharmához 1999 januárjában csatlakozott, 2001-től kereskedelmi és marketing vezérigazgató-helyettesként tevékenykedett, augusztustól vezérigazgatóként irányítja a céget.

Túlbecsült fogyasztás Mit lehet tenni? Feller Antal szerint a pohár náluk is betelt. Ma már a megrendelt gyógyszereket bizonyos esetekben készpénzért szállítják a kórházaknak. Ha ez sem működik, csak az életmentő orvosságokat viszik ki az egészségügyi intézményekbe. „Remélem, üzenetünk eljut azokhoz, akik tudnak és képesek is változtatni ezen a helyzeten.”
Sokan tartják úgy, hogy a magyarok a kelleténél több gyógyszert fogyasztanak. Ám Feller Antal ezt cáfolja. Egyrészt nem tartja validnak a kórházi gyógyszerforgalmi adatokról szóló elemzéseket, hiszen az elemzőknek nincs tudomásuk arról, hogy melyik kórház milyen árat tudott kialkudni a forgalmazóval, de arról sincsenek adataik, hogy mekkora a rabatt (ingyen adott gyógyszer) mennyisége. Szerinte 20-30 százalékkal túlbecsült a kórházi gyógyszerfogyasztás mennyisége a ténylegesnél. De ezzel a becsléssel sem közelítjük meg a fejlett országok gyógyszerfogyasztását, pedig köztudomásúak a magyar lakosság egészségi állapotáról szóló siralmas jelentések.
„A kórházakénál is bonyolultabb a gyógyszertárak gyógyszerellátása a 2007-ben bekövetkezett patikaliberalizáció miatt. A patikaalapítás felszabadítását lehetővé tevő gyógyszer-gazdaságossági törvény hatására az addigi 2000 gyógyszertár mellé további közel 500 létesült úgy, hogy a kiskereskedelmi árréstömeg nem változott, sőt kismértékben csökkent. Márpedig a gyógyszertárak egyetlen bevételi forrása az árréstömeg, s minél több az intézmény, annál kevesebb jut belőle egynek.”


Ellenőrzés A patikák egyébként megnövekedett költségeit nem fedezi a csökkenő bevétel, a múlt évi 60 milliárd forintos árrés összege megegyezik a 2006. évivel. Az új kormány patikaalapítási moratóriumot rendelt el, s készül a törvény megváltoztatására. Ezt sürgeti a 700-800 csőd szélére került gyógyszertár helyzete és a betegellátás biztonsága is.
„Nem a patikák versengésével van a baj, a fejlett országokban is minden utcasarkon találni egy gyógyszertárat. A baj
a szektor alulfinanszírozottságából és a gyógyszertárak szakmai ellenőrzésének hiányosságából fakad. Ha az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot ismét megerősítenék, és újra szigorú ellenőrzést vezetnének be, az alkalmatlan gyógyszertárak bezárnának, a szakmailag profikkal pedig jól járna a lakosság. Régen a betegeknek ugyanúgy megvolt a preferált gyógyszertáruk, mint a családorvosuk – ismerték és megbíztak a gyógyszerészükben. A Hungaropharma által támogatott Gyöngy Patikáknál is ezt a hagyományt igyekeznek feléleszteni.”
Feller Antal csupán egy szobával odébb araszolt a Hungaropharmán belül – kereskedelmi vezérigazgató-helyettesként dolgozott évekig, így ismeri a céget, a cég kapcsolatrendszerét. A korábban kialakított stratégia leginkább súlypontjaiban változik, de egyensúly közelibb, mindkét fél érdekeit jobban figyelembe vevő kapcsolatra törekszik a partnerekkel – mondja. Egy ideig még viszi az előző feladatkörének egy részét is, szeretné megtapasztalni az átadandó feladatok súlyát, fontosságát. Így egyelőre nem sok ideje marad szeretett hobbijára, a természetfotózásra.
„Azért a táskámban mindig ott van egy kisebb fényképezőgép, hogy ne szalaszszam el a pillanatot. Ehhez persze türelem, szem és képzettség is kell, amit Zsila Sándor fotóművésztől tanultam, aki a pannonhalmi Márton-hegyen bennem gyökeret vert természetszeretetet a természetfotózás területén tovább mélyítette.” 

Több mint hat és félmillió amerikai vár segítségre

Soha nem látott szintre nőtt a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány alatt.

2,9 százalékos államháztartási hiánnyal számolnak

Magyarország EDP-jelentése 2,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal és 67,4 százalékos államadóssággal számol 2020-ra.

Újabb piacok nyitnak ki, támogatási formák vidéken

Újabb piacok nyitnak ki megfelelő óvintézkedések mellett vidéken.

Nem szégyen másoktól válságkezelést (sem) tanulni

Manapság gyakran teszik fel a kérdést, összehasonlítható-e a most kialakuló gazdasági válság a 2008–2009-es pénzügyi és gazdasági válsággal. Vélemény.
Világgazdaság Piactér