Az MNV Zrt. hirdetménye

PR

 

HIRDETMÉNY
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
által a Hajógyári szigeten lévő, a Budapest belterület 18386/4, 18386/9 és a 23796/18 helyrajzi számú ingatlanokban található ingatlanrészek/helyiségek bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2018. május 18. napján pályázati felhívást tett közzé.

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező,

  • I. Budapest belterület 18386/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található 108-as számú épületben található, 2545 m² terület (a továbbiakban: I. pályázati tárgy),
  • II. Budapest belterület 18386/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található 114-es számú épület 4141 m² területe (a továbbiakban: II. pályázati tárgy),
  • III. Budapest belterület 18386/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található 122-es számú épület 4922 m² területe (a továbbiakban: III. pályázati tárgy),
  • IV. Budapest belterület 18386/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található 130-as számú épület emeleti részén található 1084 m² terület (a továbbiakban: IV. pályázati tárgy),
  • V. Budapest belterület 18386/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található 131-es számú épületben található 1569 m² terület (a továbbiakban: V. pályázati tárgy),
  • VI. Budapest belterület 18386/4, valamint a 23796/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található mintegy 3 ha-os terület (a továbbiakban: VI. pályázati tárgy),
  • VII. Budapest belterület 23796/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest III. kerület, Hajógyár utcában található, 253-as számú, 257 m²-es épület és a hozzá tartozó mintegy 1092 m² terület (a továbbiakban: VII. pályázati tárgy),

határozatlan idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint – rekreációs/szabadidős, valamint irodai, kereskedelmi-szolgáltatói, raktározási tevékenység folytatására.

A meghirdetett pályázatra az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. június 18. 17:00 óráig) pályázati ajánlat nem érkezett, a pályázat eredménytelen.

 

Ön mit gondol erről? Mondja el véleményét!

Paradicsomi állapotok a magyar adórendszerben

A jövedelmek jövőre is nagyot nőnek, az idei 15 615 milliárdos összevont adóalap 2019-re 17 046 milliárd forintra emelkedik.

Állások százezreit érinti az automatizáció

Ha egy ország megfelelően reagál a mesterséges intelligenciával érkező változásokra, akár évtizedes hátrányt is ledolgozhat.
Világgazdaság Piactér