Az MNV Zrt. hirdetménye

PR

 

HIRDETMÉNY
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
által a Budapest II. kerület belterület 54281 helyrajzi számú,
természetben a 1028 Budapest II. kerület, Templom utca 12. sz. alatt található,
8375 m² alapterületű, kivett kórház megnevezésű ingatlannak és az abban található ingóságoknak bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan lefolytatott egyfordulós, nyilvános pályázati eljárás ajánlattételi határidejének 2018. május 31. napjáig történő meghosszabbításáról

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Kiíró) 2018. április 11. napján pályázati felhívást tett közzé.

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázati eljárás tárgyát képező, a Budapest II. kerület belterület 54281 helyrajzi számú, természetben a 1028 Budapest II. kerület, Templom utca 12. sz. alatt található, 8375 m² alapterületű, kivett kórház megnevezésű ingatlannak és az abban található ingóságoknak 5 év (továbbá az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján legfeljebb további 5 év) határozott idejű bérleti szerződés keretében történő átengedése – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása céljából.

A meghirdetett pályázatban az ajánlattételi határidő 2018. május 11. napja, a pályázatok benyújtására adott napon legkésőbb 14:30 óráig volt lehetőség.

A tárgyi pályázat ajánlattételi határidejét Kiíró 2018. május 31. napjáig meghosszabbítja. Ajánlatok benyújtására adott napon legkésőbb 17:00 óráig van lehetőség.

14:53
Gazdaság

Reformra vár a szakoktatás

Az MGYOSZ javaslata szerint a szakiskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi tanulók jogviszonya 15 éves kortól beleszámítana a későbbi nyugdíjba.
09:00
Gazdaság

Több mint 325 ezer forintot kerestünk júliusban

A bruttó átlagkeresetünk idén júliusban 326 700 forint volt, mintegy 12,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.
Világgazdaság Piactér