A közgazdászok

Ki vesztette el Európát?

A pénzügyi összeomlást sikerült elkerülni Európában – egyelőre. Az Európai Unió jövője és az euróövezet sorsa azonban továbbra is kérdéses. Ha a kontinens nem találja meg hamarosan a növekedés újraindításához vezető utat, akkor évekig tartó senyvedésre lesz kárhoztatva. A kölcsönös vádaskodások során pedig azt firtatják, hogy ki szabotálta el az európai projektet.

"Aktualitást ad Lenin kijelentésének az európai pénzügyi válság"

A jelenlegi európai pénzügyi válság páratlan aktualitást ad Lenin egyik kijelentésének, amely szerint egy országot semmi sem képes úgy destabilizálni, mint a valutája ellen indított roham. A mai Európai Unióban viszont semmi sem képes úgy destabilizálni a valutauniót, mint a menekülés valamely tagállamának államadósságától.

A fiskális szuverenitás vége Európában

A néhai Milton Friedman mondta, hogy közös valuta – azaz egy monetáris unió – nem tartható fenn a gazdasági és a politikai unió elmélyült formája nélkül. Ebbe ő beleértette a javak, a munkaerő és tőke szabad áramlását, a fegyelmezetten működő központi fiskális hatóságot és az erős jegybankot. Ez utóbbi kettő párban működik és egy erős valuta legfőbb pillérének tekintendő, bár a többi elem is fontos.

Az út a globális válság utáni növekedéshez

A pénzügyi válság kirobbanása után 18 hónappal az eszközárak lassan stabilizálódnak, sőt emelkednek. Bár a fellendülés a fejlett államokban még törékeny, az máris látszik, hogy a fejlődő államok viszonylag jól állták a vihart. Kína és India gazdasága a válság előtti szinten van, Brazília ismét növekszik.

Újra a szakadékban: pilótajáték az adósság-mechanizmus

A pénzügyi válságok az egyik – például a libanoni gondolkodó, Nassim Taleb által adott – értelmezés szerint nem tervezett és megjósolhatatlan fejlemények, amelyek megváltoztatják a történelem menetét.

Mit kell tennünk az eurózóna megmentéséért?

Az euróövezetre gyakran kísérletként tekintenek: monetáris unió, politikai egyesítés nélkül. Akik ezt állítják, azok előtt szemlátomást olyan egységes állam modellje lebeg, amelynek két meghatározó jellemzője van: a regionális és a helyi kormányzatok korlátozott fiskális szuverenitással rendelkeznek, emellett egy nagy, közös költségvetést működtetnek, amelyből támogatást lehet juttatni azon régióknak, amelyeket káros sokkhatás ért.

Megmenthető-e még egyáltalán az euró?

A görög pénzügyi válság magának az eurónak a túlélését tette kockára. Hosszú távú életképességét már a létrehozatalakor aggályok övezték, ezekről azonban mindenki megfeledkezett, amikor a dolgok jól mentek. A levegőben mindazonáltal ott lógott a kérdés, hogy mi lesz az új fizetőeszköz sorsa, ha az euróövezet egyes részeit erős, káros hatás éri.

Obama centrista politizálásának kockázatai

Korábban gyakorta hallatszott az amerikai republikánusok siránkozása, hogy Barack Obama európai stílusú szocializmust akar meghonosítani az Egyesült Államokban. Utóbb azonban teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az USA elnöke a centrumból akar kormányozni, és csak onnan.
Világgazdaság Piactér