Gazdaság

Nincs ok aggodalomra

A valamelyest romló belpolitikai és gazdasági előjelek ellenére alapvetően pozitívan ítéli meg Magyarország kilátásait a Planecon amerikai gazdasági kutatóintézet. Véleménye szerint a magyar gazdaságpolitika a korábbinál következetlenebbé és átpolitizáltabbá vált, de elhamarkodott lenne azt állítani, hogy a 2001--2002-es költségvetés expanzív lenne.

Varsóval és Bukaresttel egyeztet Budapest

Magyarország még az idén újabb tárgyalásokon igyekszik rendezni agrárvámvitáit Lengyelországgal, illetve Romániával. Budapest álláspontja szerint már nincs elfogadható indok a magyar szállítmányok -- egyebek között a hús, búza, kukorica és paradicsom -- bevitelének korlátozására.

Kétértelmű alkotmány

Amíg közgazdasági szakértők üdvözlik a jó szakembernek tartott Zdenek Tuma kinevezését a cseh jegybank élére a távozó Josef Tosovsky helyett, addig politikusok még mindig arról vitatkoznak, hogy érvényes-e a kinevezés miniszterelnöki aláírás nélkül? A köztársasági elnök kizárólagos kinevezési hatáskörét elismerők és kétségbe vonók egyaránt az alkotmányra hivatkoznak.

Népszavazást akarnak a német polgárok

A németek több mint kétharmada támogatja az EU keleti bővítését, de hasonlóan nagy azok aránya is, akik szerint népszavazást kellene tartani a kérdésről -- derül ki egy most közzétett felmérésből. Magyarország felvételét csak minden ötödik megkérdezett nem támogatta.

Keményebb szabályok a termékbiztonságban

A termékbiztonsági szabályok szigorításával kívánják a fogyasztók érdekeinek fokozott védelmét biztosítani az EU tagországai. Az ezt célzó rendelettervezetről a legutóbbi ülésén határozott a szakminiszterek tanácsa.

Fejezetlezárás ma nem várható

Magyar derogációs kérésekben "gazdag" fejezetek kerülnek ma ismét asztalra, midőn Brüsszelben sor kerül az EU--magyar csatlakozási tárgyalások idei második külügyminiszteri fordulójára. A közlekedéspolitikai és a környezetvédelmi dossziék állnak majd ismét egy rövid időre a figyelem középpontjában, valamint velük együtt az a további hat joganyagfejezet, amelyeket a francia elnökségi fél év főtárgyalói fordulóin megvitattak. Az eddigiekhez képest nem várható újabb témakörök ideiglenes lezárása, és az említett két fejezet kapcsán sincs változás a korábban benyújtott átmeneti mentességi kérelmekhez képest.

Óvatos eltökéltség Nizza előtt

A megegyezés szükségességét hangoztatják vezető uniós politikusok a csütörtökön kezdődő nizzai csúcsértekezletre készülve. Megfigyelők szerint ebben a helyzetben akármi is lesz az eredmény, azt sikernek fogják kikiáltani -- feltéve, hogy lesz nem nagyon látványos és egyértelmű a kudarc. Utóbbi akkor következne be, ha nem sikerülne megállapodni a szavazati súlyok átrendezéséről. Ebben az esetben valószínűleg újabb csúcstalálkozóra kerülne sor néhány héten vagy egy-két hónapon belül. A kudarcba való beletörődés ugyanis beláthatatlan negatív következményekkel járna mind az EU bővítése, mind pedig az integráció jövője szempontjából.

FVM: régiórevízió nem indokolt

Nem indokolt a régiórendszer revíziója, így a közép-magyarországi egység határainak megváltoztatása sem -- derül ki abból a dokumentumból, amely tárcaegyeztetés után a parlament asztalára kerülhet. A főpolgármester viszont a központi régió határainak átrajzolását javasolja. Szerinte Budapest magas GDP-je miatt a főváros és Pest megye 100 milliárd forintos nagyságrendű EU-támogatástól eshet el.

Biztosítási elvűbbé válhat a rendszer

Tőkefedezeti elemekkel bővítené a jelenlegi tisztán felosztó-kirovó elven működő nyugdíjrendszert a pénzügyi tárca. A jövőben nyugdíjba vonulók számára az egyéni számlán összegyűlt járulékok és a szolgálati idő alapján számítanák az ellátás összegét. A probléma vizsgálatára ismét szakmai bizottság alakult a tárcánál.

Elégtelen önkormányzati támogatás

A 2001--2002-es költségvetési törvényjavaslat fejezetein belül javasolt módosításokat tárgyalta részletes vitáján a Tisztelt Ház tegnap. A helyi önkormányzatok támogatása mellett a nyugdíjemelés, a szociális juttatások és az infrastruktúra fejlesztése körül csoportosultak a felszólalások. A kormányoldal szerint az ellenzéki indítványok felborítanák a következő költségvetést.
Világgazdaság Piactér