Gazdaság

Ötmillió euró utakra

A magyarországi régiók közül egyedül a Dél-Alföld részesült abból a megmaradt 120 millió euróból, amelyet a PHARE-program keretében 2000-ig Brüsszel tíz felzárkózó országnak különített el. A talált pénzre az országok régiói pályázhattak, a Dél-Alföld ötmillió eurót nyert el településeket összekötő utak építésére és korszerűsítésére.

Külön sor, külön keret

Az egyéves csúszásban lévő nemzeti agrár-környezetvédelmi program (nap) jövő évi indítása is veszélybe kerülhet, ha nem sikerül elérni, hogy a költségvetésben külön soron, külön keretet határozzanak meg számára -- figyelmeztet a Világgazdaságnak nyilatkozó Illés Zoltán, a parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke. Attól tart, hogy a programmal kapcsolatos kormányhatározatot is visszavonják, s a nap elodázása miatt több száz milliárd forint EU-pénztől esünk el.

Fertőzhetnek az olasz csirkék

Hazárdjátéknak és felelőtlenségnek minősítik ágazati szakértők, hogy a Bábolna Agrária Kft. naposcsibéket importál Olaszországból, miközben onnan újra fertőző madárinfluenzáról érkeznek hírek. Magyarország uniós embargó alá kerülhet, ha nálunk is járvány törne ki. Az Agrária szabályosan, a hazai állat-egészségügyi hatóságok engedélyével importál. Az állami tulajdonú Bábolna Rt. leszögezi: nincs köze a nevét viselő céghez.

Fekete bárány a mérlegben

Nincs nagy változás az augusztusi folyó fizetési mérlegben az előzetes adatokhoz képest. A 176 millió eurós többlet hajszálra megegyezik a hónap elején közölt értékkel, módosulás csupán a nem adóssággeneráló finanszírozás belső szerkezetében fedezhető fel.

Véget értek a kamarai választások

Mindenütt véget értek a területi kamarai választások. A budapesti és a 19 megyei szervezet közül csak hatnak az élére választottak új vezetőt, a többiben újra a réginek szavaztak bizalmat. Csongrád megyében érvénytelen lett az agrárkamarai választás.

Forródrót a cégek és az EU közt

Az Európai Bizottság közvetlen kapcsolat kiépítését tervezi a tagországok vállalataival, amelynek segítségévek közvetlenül tájékozódhatna azok véleményéről vagy akár egyes szubvenciók felhasználásáról. Az ötlet a gazdasági kamarák európai szövetségétől (Eurochambres) származik.

Szabadalmaztatni lehetne a szoftvereket

Az Európai Bizottság vitát kezdeményez arról, vajon amerikai mintára szabadalmi védelem alá vonja-e a számítógépes szoftvereket. A kérdésről megosztott a tagországok és az érintett vállalatok véleménye.

Be kell érni az Egyesült Államokat

Rendkívül sikeres év volt ugyan a tavalyi a kockázati tőke terjedése szempontjából az unióban, de az EU a kisvállalkozások ilyetén finanszírozásában továbbra is messze az USA mögött kullog. Ezért az Európai Bizottság most a tagállamok együttműködését kérte az uniós kockázati tőkepiac helyzetének javítása érdekében. A kezdő vállalkozások finanszírozására ugyan a tizenötökben is egyre több forrás áll rendelkezésre, ám a piac még mindig túl kicsi és elaprózott.

Beruházások a kohéziós alapból

A csatlakozás után Magyarország várhatóan jelentős támogatáshoz jut az uniós átlag 90 százalékánál kisebb GDP-jű tagállamok felzárkóztatására szolgáló kohéziós alapjának forrásaiból. Ha a jelenlegi szabályozást hazánkra is kiterjesztik, évi több száz millió euróról is szó lehet. Noha az összegnek egyelőre még a nagyságrendje is bizonytalan, a felkészüléshez hasznos tanulságokat szolgáltathat Írország példája. A szigetországot ugyanis a kohéziós alap támogatásait legjobban felhasználó tagállamnak tekintik.

Az amerikai alapok nem aggódnak

Tavaly 65 százalékkal, 136 milliárd dollárra nőtt a magán- és kockázati tőkebefektetések értéke világszerte -- derül ki a 3i és a PricewaterhouseCoopers (PwC) első globális elemzéséből. A világ GDP-jének 0,5 százalékára rúgó összeg közel háromnegyedét az Egyesült Államokban fektették be. Magyarországon az iparág még viszonylag szerény a gazdaság méreteihez képest, de az 1999-es megtorpanás után tovább növekedhet.
Világgazdaság Piactér