Ipar

Újabb rendeletek a hulladékgazdálkodás területén

Az elkövetkező hónapokban több új kormány-, illetve minisztériumi rendelet elkészítése várható a hulladékgazdálkodási törvény pontosítása szándékával. A környezetvédelmi tárca januártól a betétdíjas rendszert is szabályozná, amit a piaci szereplők komoly fenntartásokkal várnak.

Ökoadók felé módosuló adózás

Az ökoadóztatás felé irányuló strukturális változtatások elfogadását szorgalmazza a környezetvédelmi tárca. A környezetterhelési díjak bevezetése kapcsán a díjak fokozatos emelését javasolják a vállalati szféra helyzetének könynyítése érdekében.

Vélemények az ökoadó bevezetéséről

Az Országgyűlés múlt héten megkezdte a környezetterhelési díjak és az energiaadó bevezetéséről szóló törvénytervezetek általános vitáját. Az érintett gazdasági ágazatok szakmai szervezeteitől arra kértünk választ, miként értékelik a kormányzat terveit.

Kisebb lerakó, több hasznosítás

Egyre bizonytalanabb, hogy kifizetik-e az Északkelet-Pest megyei települések által regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére elnyert uniós támogatást. Néhány héten belül újabb településen tartanak referendumot a projekt központi lerakójának befogadásáról.

Vélemények az elképzelésekről

A termékdíjas szabályozás széles körben érinti a hazai vállalati szférát. Körkérdésünkkel a megkeresett szervezetektől arra kértünk választ, hogy az ő, illetve tagvállalataik tevékenységét milyen szempontból befolyásolhatják a termékdíjtörvényben tervezett változtatások.
Világgazdaság Piactér