Jog

Szűkösek a Kehi ellenőrzési jogosítványai

A törvény ugyan tiltja a beszerzés részekre bontását, esetenként azonban - a konkrét ügyből adódóan - értelmetlen e követelmény maradéktalan érvényesítése. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) egyebek közt erre is felhívta a jogszabály-előkészítők figyelmét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kívülálló a valóságosnál több visszaélést társít a közbeszerzés fogalmához. A kormány ellenőrző szervét gyakorta szűkre szabott jogosítványai gátolják a szabálytalanságok megakadályozásában - mutat rá Janza Péter, a hivatal elnökhelyettese.

Az átláthatóságot garantáló rendelkezések

Az 1995-ben született közbeszerzési törvény (kbt.) célja - többek között - az volt, hogy megteremtse a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségét. Először 1999-ben módosították átfogóan. A korrupció elleni küzdelem igényelte újabb, jelentősebb változtatása 2001-ben történt. Felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzéseik során az előírt szabályok szerint kötelesek eljárni. Ez a passzus többször is módosult, kibővítve az ajánlatkérő szervezetek körét. Legutóbb, 2002-ben hatálya alá vonta a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-t, valamint azt a gazdálkodó szervezetet, amelyben a banknak ellenőrző részesedése van.

Hét év alatt 3500 milliárd forint közbeszerzés

A közbeszerzési törvény hatálybalépése óta eltelt hét évben a közbeszerzések összértéke elérte a 3500 milliárd forintot - mondja Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsának elnöke. A közbeszerzés nagy érdemének tartja, hogy a pályáztatás minden lépése nyilvános. A kiskaput azonban ma is megtalálják, és ebben a sok kivétel, illetve az ellenőrzés hiánya is ludas. Hatékonyabb kontrollal megelőzhető lenne a szabályok kijátszása.

Növekedett a döntőbizottság iránti bizalom

A közbeszerzési piac résztvevői megtanulták alkalmazni a közbeszerzési törvény szabályait, és a kezdeti útkeresések, bizonytalanságok után ma már kialakult egy egységes általános gyakorlat. Egyre inkább tapasztalható a közbeszerzések iránt megnyilvánuló figyelem. Az ajánlatkérők mindinkább törekednek a jogkövető magatartásra, az ajánlattevők pedig egyre kritikusabban figyelik a közbeszerzési eljárásokat, azok valamennyi mozzanatát. A közfigyelem szerves részévé vált a közpénzek elköltésének teljes folyamata és az azzal kapcsolatos ellenőrzés - hangsúlyozza Deli Betty, a közbeszerzési döntőbizottság elnöke.

Kellő szabályozással kivédhetők a viták

A közbeszerzés művelése ma már önálló szakma, amit a közbeszerzési törvényben is ki kellene nyilvánítani. Távlati stratégiai cél lehet, hogy a Közbeszerzési Értesítőhöz megküldött hirdetmény a közbeszerzési szakértő ellenjegyzése nélkül nem tehető közzé. Kívánatos, hogy a közbeszerzési ügyintéző - hozzáértése és sajátos szerepére tekintettel - az Országos képzési jegyzékben önálló szakmai besorolást nyerjen - szorgalmazza egyebek közt a készülő törvény kapcsán Várday György közbeszerzési szakértő.

Eredményes jogközelítés

A jogharmonizációban Magyarország nagy tapasztalattal és jelentős eredményekkel büszkélkedhet. A még ránk váró tennivalóknak a kormányzati és a parlamenti munkában egyaránt prioritást kell élvez-niük, figyelemmel az idei országjelentésben megfogalmazott kritikákra. A jogközelítés nem ér véget a csatlakozással. A tagállamok számára a közösségi célok megvalósításának fontos eszköze marad továbbra is.

Az unió hatalmas vállalkozás

Az unió hatalmas vállalkozása az emberiségnek. Ekkora szövetség ritkán jön létre. Nincs okunk arra, hogy féltsük szuverenitásunkat, hiszen az alkotmánymódosítással önként vállaljuk a korlátozást. Sem az Országgyűlés, sem az igazságügyi tárca feladata nem csökken a csatlakozással. Még kérdéses az uniós alkotmány sorsa, és az sem tudható, lesz-e valóban egységes közösségi jog. Az viszont már látható, hogy a gazdaságban egységes kötelező szabályok érvényesülnek majd - mondja Bárándy Péter igazságügy-miniszter.

Együttműködés a büntetőjogban

Az 1957. évi római szerződésekben nincs szó semmiféle közös büntetőpolitikáról. A büntetőjog és -eljárás a tagállamok, a nemzeti törvényhozók ügye. Az első lépést a bűnügyi együttműködés irányába 1975-ben a TREVI néven ismertté vált kooperáció jelentette, amely a nemzetközi terrorizmus, extremizmus és erőszak elleni rendőri fellépést kívánta összehangolni. Ez lehetett csírája a későbbi szélesebb körű együttműködésnek.

Bizalom a másik állam intézményeiben

Az Európai Unió célja az, hogy a gazdasági szabadságok kiteljesítése végett igazságügyi szempontból is egységes térség jöjjön létre, az egyik tagállamban hozott bármely bírói döntést automatikusan, minden fenntartás nélkül ismerjék el, és hajtsák végre az összes tagországban. Addig is szükség van az uniós országok bíróságai közötti munkamegosztásra, együttműködésre.
Világgazdaság Piactér