Jog

Az átláthatóságot garantáló rendelkezések

Az 1995-ben született közbeszerzési törvény (kbt.) célja - többek között - az volt, hogy megteremtse a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségét. Először 1999-ben módosították átfogóan. A korrupció elleni küzdelem igényelte újabb, jelentősebb változtatása 2001-ben történt. Felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzéseik során az előírt szabályok szerint kötelesek eljárni. Ez a passzus többször is módosult, kibővítve az ajánlatkérő szervezetek körét. Legutóbb, 2002-ben hatálya alá vonta a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-t, valamint azt a gazdálkodó szervezetet, amelyben a banknak ellenőrző részesedése van.

Eredményes jogközelítés

A jogharmonizációban Magyarország nagy tapasztalattal és jelentős eredményekkel büszkélkedhet. A még ránk váró tennivalóknak a kormányzati és a parlamenti munkában egyaránt prioritást kell élvez-niük, figyelemmel az idei országjelentésben megfogalmazott kritikákra. A jogközelítés nem ér véget a csatlakozással. A tagállamok számára a közösségi célok megvalósításának fontos eszköze marad továbbra is.

Az unió hatalmas vállalkozás

Az unió hatalmas vállalkozása az emberiségnek. Ekkora szövetség ritkán jön létre. Nincs okunk arra, hogy féltsük szuverenitásunkat, hiszen az alkotmánymódosítással önként vállaljuk a korlátozást. Sem az Országgyűlés, sem az igazságügyi tárca feladata nem csökken a csatlakozással. Még kérdéses az uniós alkotmány sorsa, és az sem tudható, lesz-e valóban egységes közösségi jog. Az viszont már látható, hogy a gazdaságban egységes kötelező szabályok érvényesülnek majd - mondja Bárándy Péter igazságügy-miniszter.

Együttműködés a büntetőjogban

Az 1957. évi római szerződésekben nincs szó semmiféle közös büntetőpolitikáról. A büntetőjog és -eljárás a tagállamok, a nemzeti törvényhozók ügye. Az első lépést a bűnügyi együttműködés irányába 1975-ben a TREVI néven ismertté vált kooperáció jelentette, amely a nemzetközi terrorizmus, extremizmus és erőszak elleni rendőri fellépést kívánta összehangolni. Ez lehetett csírája a későbbi szélesebb körű együttműködésnek.

Bizalom a másik állam intézményeiben

Az Európai Unió célja az, hogy a gazdasági szabadságok kiteljesítése végett igazságügyi szempontból is egységes térség jöjjön létre, az egyik tagállamban hozott bármely bírói döntést automatikusan, minden fenntartás nélkül ismerjék el, és hajtsák végre az összes tagországban. Addig is szükség van az uniós országok bíróságai közötti munkamegosztásra, együttműködésre.

Kötelező irányelvek, eligazító tanulmányok

A társasági jog harmonizációja széles jogterületekkel függ öszsze, és megkívánja számos, nem kötelező közösségi előírás vagy európai bizottsági ajánlás, európai bírósági döntés, esetenként pusztán úgynevezett munkaanyagként szolgáló tanulmány figyelembevételét. A legközelebbi feladatok közt szerepel az aranyrészvények revíziója, a külföldi fióktelepekre vonatkozó szabályok módosítása, illetve a későbbiekben az elektronikus cégeljárás törvényi megalapozása.

Megújuló, hatékonyabb közbeszerzés

A közbeszerzési törvény jogharmonizációs célú megújítása az uniós követelmények érvényesítése mellett módot ad a nemzeti értékhatárok fenntartására és - bizonyos körben - átláthatóbb, hatékonyabb, gyorsabb eljárásokra. A leendő szabályozás egyik lényeges kérdése a preferenciák sorsa.

Az állami támogatási jog kérdőjelei

A múlt hét végén pont került a vállalkozások számára oly fontos adókedvezményekre vonatkozó tárgyalások végére. Az 1997 és 2002 végéig megszerzett adókedvezmények a hazai szabályok szerint érvényesülnek 2005 végéig. Csak ezt követően kell az EU-normák szerint megítélni a hazai támogatásokat.

Kedvezmények perben és peren kívül

A jogi segítségnyújtás mai eszközrendszere, bár kétségkívül fontos támasza megannyi rászorulónak, nem tartalmazza a nemzetközi jogi normák által megfogalmazott kedvezményeket. Jelentős réteg - a hatályos szabályok alapján - nem kap semmiféle támogatást az államtól a jogérvényesítésben. Már folynak egy a mainál szélesebb körű és hatékonyabb jogi segítségnyújtást megalapozó törvény előkészületei.
Világgazdaság Piactér