KKV

Kihívások várnak a magántőkére

A magántőke - és főként a kis- és középvállalkozások - első ránézésre nem a Nemzeti Fejlesztési Terv legnagyobb kedvezményezettjei. Az NFT révén közvetlenül 956 millió euróhoz juthat hozzá a magánszektor, amihez azonban meglehetősen magas, hozzávetőlegesen 60 százalékos önerő is szükségeltetik részükről, miközben a pályázatok kidolgozásában nem várhatnak segítséget az államtól. A helyzet azonban mégsem olyan aggasztó, hiszen az EU-támogatások keretében elnyert pályázatok végén feltehetően a magánszektor áll majd, igaz, nem közvetlenül ezekhez kapcsolódva, hanem a projektek kivitelezésében fő szerepet vállalva.

Strukturális alapképzés: SAKK-ot ad a kormány

Az európai támogatásokkal kapcsolatosan még kevés szó esett a strukturális alapok fogadásában valamelyik oldalon érintett szereplők - lebonyolító intézményrendszer vagy éppen a potenciális pályázók - felkészítéséről. Időközben elkészült egy átfogó képzési koncepció, és egy külön ezt a célt szolgáló képzőközpont is felállításra került. A jelenleg is formálódó képzési rendszer valamennyi érintett számára magas színvonalú, testreszabott képzést kíván biztosítani.

Harcba indultak a városok

Az Európai Unió kibővítése tovább növeli a gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket az unión belül - ez a legalapvetőbb kihívás, amellyel a közösség szembesül 2006 táján. Az Európai Bizottság az év végén fogadja el a harmadik kohéziós jelentést, amely tartalmazza majd a 2007-2013-ig terjedő időszakra vonatkozó kohéziós politika szabályozásának első verzióját. A régiók bizottsága - az Európai Parlament konzultatív testülete - májusi lipcsei konferenciáján fogalmazta meg azokat az alapelveket, amelyeket álláspontja szerint a jövőben érvényesíteni kellene.

Megyei terv Hajdú-Biharban

Csaknem egyhangúlag, egyetlen tartózkodással fogadta el a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat közgyűlése május 23-án a megye stratégiai fejlesztési tervét. A képviselők a felzárkózás, a fenntartható fejlődés és ezáltal egy európai minőségű élet mellett tették le voksukat Hajdú-Biharban.

A tanácsadók lehetőséget látnak az NFT-ben

A nagy nemzetközi és a kisebb hazai tanácsadó cégek egyaránt komoly lehetőséget látnak a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT) kapcsolódó pályázatokban. A projektötletek generálása, a pályázat elkészítése és az elnyert támogatás felhasználásának koordinálása ugyanakkor megkívánja az egyes tanácsadó cégek együttműködését.

Máig lehet elszámolni 2002-vel

Legkésőbb ma lehet még rendezni a társasági formában működő vállalkozásoknak a tavalyi évet lezáró társasági és osztalékadó-bevallást. Érdemes körültekintően eljárni a különféle adóalap-csökkentő tételek igénybevételével. Június 2. a helyi iparűzési adó elszámolások benyújtásának is a határideje, és a házipénztár adójának megfelelő részét is máig lehet teljesíteni.
Világgazdaság Piactér