KKV

Strukturális alapképzés: SAKK-ot ad a kormány

Az európai támogatásokkal kapcsolatosan még kevés szó esett a strukturális alapok fogadásában valamelyik oldalon érintett szereplők - lebonyolító intézményrendszer vagy éppen a potenciális pályázók - felkészítéséről. Időközben elkészült egy átfogó képzési koncepció, és egy külön ezt a célt szolgáló képzőközpont is felállításra került. A jelenleg is formálódó képzési rendszer valamennyi érintett számára magas színvonalú, testreszabott képzést kíván biztosítani.

Harcba indultak a városok

Az Európai Unió kibővítése tovább növeli a gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket az unión belül - ez a legalapvetőbb kihívás, amellyel a közösség szembesül 2006 táján. Az Európai Bizottság az év végén fogadja el a harmadik kohéziós jelentést, amely tartalmazza majd a 2007-2013-ig terjedő időszakra vonatkozó kohéziós politika szabályozásának első verzióját. A régiók bizottsága - az Európai Parlament konzultatív testülete - májusi lipcsei konferenciáján fogalmazta meg azokat az alapelveket, amelyeket álláspontja szerint a jövőben érvényesíteni kellene.

Megyei terv Hajdú-Biharban

Csaknem egyhangúlag, egyetlen tartózkodással fogadta el a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat közgyűlése május 23-án a megye stratégiai fejlesztési tervét. A képviselők a felzárkózás, a fenntartható fejlődés és ezáltal egy európai minőségű élet mellett tették le voksukat Hajdú-Biharban.

A tanácsadók lehetőséget látnak az NFT-ben

A nagy nemzetközi és a kisebb hazai tanácsadó cégek egyaránt komoly lehetőséget látnak a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT) kapcsolódó pályázatokban. A projektötletek generálása, a pályázat elkészítése és az elnyert támogatás felhasználásának koordinálása ugyanakkor megkívánja az egyes tanácsadó cégek együttműködését.

Sztrádatempó Spanyolországban

Spanyolország hagyományosan a legmagasabb munkanélküliségi rátával küzdő tagállamok egyike az EU-ban, így érthető, hogy az uniós területfejlesztési támogatások felhasználásánál az egyik első számú célkitűzés a munkahelyteremtés. Az alulfejlett spanyol régiók (az ország területének háromnegyede) felzárkóztatását célzó közösségi támogatási keret ezért 2000- 2006 között összesen 855 ezer új állás létrejöttét segíti elő.

Pozsonyi cél: regionális fejlesztés

Szlovákia 2006-ra nemzeti fejlesztési tervének stratégiai céljaként el szeretné érni, hogy egy főre jutó GDP-je meghaladja az uniós átlag 50 százalékát. Pozsony 15-20 éves időtávon látja megvalósíthatónak, hogy az alapvető kritériumok - az egy főre jutó GDP mellett a foglalkoztatási ráta, a közszolgáltatások minősége, illetve az infrastruktúra állapota - tekintetében felzárkózzon az EU átlagához.

Európa-hitelprogram a kkv-knek

Az Európa-terv részeként 2003. március 3-án beindított technológiai felzárkóztatási beruházási hitelprogram májusban kedvezően változott a kis- és középvállalkozók (kkv-k) számára. A szféra által felhasználható keretet 40 milliárd forintról 80 milliárdra emelték. A kkv-k hiteleihez nyújtott árfolyam-garanciának köszönhetően a végső kamat 6-6,5 százalék lett.
Világgazdaság Piactér