Konferencia

Lehet válasz a bérnyomásra

Beindult a gazdaság, a cégek érzik a bérnyomást, a versenyképesség ugyanakkor még kihívás – egyebek mellett ezek a megállapítások hangzottak el a Világgazda­ság Növekedés és digi­talizáció – Befolyá­sos cégek, befolyásos dön­téshozók című konfe­ren­ciáján a cégvezetők ke­rekasztal-beszélgetésén.

1
Világgazdaság Piactér