Makrogazdaság

Mekkora a transzparencia?

A mai monetáris politikában divatos kifejezés a transzparencia. Az utóbbi időkig nem is volt kérdés, hogy milyen messze mehet a jegybank az intézményi, döntéshozatali átláthatóság területén, de ma már vannak jelek arra vonatkozóan, hogy ennek is megvannak a korlátai. Az alábbiakban egy olyan tanulmányt ismertetünk, amely ezzel foglalkozik.

Vállalatirányítás a bankoknál

A kilencvenes évek második felétől kezdve a figyelem középpontjába került a vállalatirányítás témája, elsősorban a feltörekvő piacokon kialakult pénzügyi válságok, majd az ezredforduló utáni világgazdasági recesszió miatt. Ma már széles körben elfogadott, hogy a megfelelő pénzügyi infrastruktúra fontos eleme a jól működő vállalatirányítási rendszer. Az MNB egy tanulmányában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével közös vállalatirányítási felmérésének legfontosabb megállapításait összegzi.

Rendszerkockázat a bankszektorban

A bankok egyedi felvigyázása mellett egyre inkább előtérbe kerül a bankrendszert érintő rendszerkockázati események elemzése. Ezzel a témával foglalkozik a Magyar Nemzeti Bank gondozásában megjelent tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy néhány intézmény csődje magával ránthatja-e az egész bankszektort. A bankok alacsony bankközi kitettsége miatt a dominóhatás csak korlátozottan érvényesül, vagyis nincs jelentős rendszerkockázat.
Világgazdaság Piactér