Makrogazdaság

Az új bázeli tőkeszabványok

A hitelintézetek biztonságos működésére vonatkozó előírások összessége, vagyis a prudenciális szabályozás jelenlegi rendszere világszerte a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 1988-ban kiadott tőkemegfelelési standardjain (Basel Capital Accord) alapszik. Ezek a standardok hozták a szakmai köztudatba többek között a szabályozói tőke ("regulatory capital", a magyar terminológiában "szavatoló tőke") és a kockázattal korrigált mérlegfőösszeg ("risk weighted assets") fogalmát. Az elmúlt másfél évtizedben a bázeli tőkeszabványok nemzetközileg elfogadott szabályozási alapelvvé váltak.

A bankcsoportkockázat kezelése

Az alábbi cikk az MNB-ben készülő tanulmánysorozat - melynek keretén belül a jegybank a hitelintézeti rendszer működése során felmerülő potenciális és tényleges kockázatokat kívánja felmérni és folyamatosan figyelemmel kísérni - legújabb elemének rövidített változatai.

Bérnövekedés vagy felértékelődés?

Az elmúlt hetek gazdaságpolitikai döntéseiben kiemelt figyelmet kapott a versenyképességre történő hivatkozás. Rövid elemzésünk az ár- és költség-versenyképesség alakulását elemzi a csatlakozó 5 közép-európai gazdaság összevetése alapján. Arra szeretne rávilágítani, hogy melyek a versenyképesség alakulását befolyásoló közös tényezők a csatlakozó gazdaságokban, és miben térnek el a hazai gazdaság versenyképességét meghatározó folyamatok a többi országétól.

A háztartások anyagi helyzetéről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkatársai 1996 óta rendszeresen felmérik a magyar háztartások anyagi helyzetét. A feldolgozás azoknak a háztartásoknak az adataira épül, amelyek a KSH felkérésére bevételeikről és kiadásaikról naplót vezetnek.

A magyar versenyképesség alakulása

A versenyképesség elemzésekor az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet kutatói három tényezőt vettek figyelembe, amely döntően befolyásolja Magyarország szerepét a nemzetközi rangsorban: a termelékenység alakulását, a forint árfolyamának változását és a munkaerő költségeit (ez utóbbi mindeddig az egyik legnagyobb, közvetlenül kihasználható versenyelőnyt jelentette számunkra).
Világgazdaság Piactér