Makrogazdaság

Gazdasági statisztika

A magyar gazdaság még sok szempontból nem úgy viselkedik, mint a piacgazdaságok - véli Mellár Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke alábbi írásában. A szerző szerint ennek részben a szerkezetátalakulás lassúsága, az export alacsony hozzáadottérték-aránya az oka.

A fizetési mérleg problémái

Bár az euró bevezetése melletti elkötelezettség a magyar folyó fizetési mérleg hiányát finanszírozó befektetők szemében garanciát jelent, a közös pénz bevezetéséig tartó időszakban mégsem zárható ki egy esetleges, a hiányt finanszírozó tőkebeáramlások hirtelen megállásán vagy megfordulásán alapuló korrekció. Az MNB stabilitási jelentésében megjelent tanulmány a nemzetközi tapasztalatok alapján mérlegeli a fizetési mérleg egyensúlytalanságának következményeit. Az alábbiakban a magyar helyzettel kapcsolatos értékelést közöljük.

Mire jó a vásárlóerő-paritás?

Írásom egyik célja, hogy tisztázza a vásárlóerő-paritás (VEP) mibenlétét, alkalmazásának lehetőségeit, továbbá felhívja a figyelmet értelmezésének és használatának egyes buktatóira. Másrészt igyekszem bemutatni, hogyan rajzolja át a vásárlóerő-paritáson történő összehasonlítás a fejlettebb EU-tagországokhoz viszonyított lemaradásunk szerkezetéről alkotott eddigi képünket. Ez a hosszabb távú gazdasági stratégia egyes vitatott kérdéseit éppúgy érintheti, mint a hazai relatív bérlemaradás jelenségének értelmezését.
Világgazdaság Piactér