Makrogazdaság

Ami a népességcsökkenés mögött van

A hazai statisztikában nagy hagyományai vannak a társadalmi jelzőszámok alkalmazásának. A tradíció folytatásaképpen adta közre a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Társadalmi helyzetkép 2002 című kiadványt, melynek a népesedéssel és a családdal foglalkozó részét ismertetjük a következőkben.

A magyar kapitalizmus mozgásformája

A módszertani elvek fejlesztése és friss információk közreadása szándékával az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet kérdőíves közvélemény-kutatást végzett az aktív háztartások körében a rejtett gazdaság megítéléséről és a lakosság szerepvállalásáról a rejtett gazdaságban. A kutatást dr. Belyó Pál, az intézet igazgatója vezette.

Naptár

Így látja a piac

Az MNB inflációs jelentésében a piaci várakozásoknál is nagyobb mértékben módosította prognózisát.

A Fizetési Rendszer Fórum

Június közepén megalakult a Fizetési Rendszer Fórum, amely a fizetési rendszerekkel kapcsolatos új hazai és nemzetközi kihívásokra igyekszik a jövőben választ adni. Felépítésének és működésének kialakításakor a legjobb európai gyakorlatot mutató Európai Fizetési Tanács szervezete szolgált mintául.

A külföld pénzügyi számlái

A pénzügyi számlákat bemutató sorozatunk 4. része a külföld pénzügyi számláival foglalkozik. Mivel a pénzügyi számlák ezen részének szoros a kapcsolata a fizetésimérleg-statisztikával, bemutatjuk a két terület elméleti és gyakorlati összefüggéseit, valamint a közöttük lévő módszertani különbségeket. A pénzügyi számlák adatain keresztül - nemzetközi összehasonlításokat végezve - elemezzük a külföldi tartozások és követelések alakulását.

Díjmentes az aprók váltása

A Magyar Nemzeti Bank 2003. május 15-től díjmentessé tette a kis címletű, azaz az egy-, két- és ötforintos érmék más fizetőeszközökre történő átváltását, valamint ugyanezen érmék pénzforgalmi számlára történő befizetését.
Világgazdaság Piactér