Makrogazdaság

Naptár

Így látja a piac

Az MNB inflációs jelentésében a piaci várakozásoknál is nagyobb mértékben módosította prognózisát.

A Fizetési Rendszer Fórum

Június közepén megalakult a Fizetési Rendszer Fórum, amely a fizetési rendszerekkel kapcsolatos új hazai és nemzetközi kihívásokra igyekszik a jövőben választ adni. Felépítésének és működésének kialakításakor a legjobb európai gyakorlatot mutató Európai Fizetési Tanács szervezete szolgált mintául.

A külföld pénzügyi számlái

A pénzügyi számlákat bemutató sorozatunk 4. része a külföld pénzügyi számláival foglalkozik. Mivel a pénzügyi számlák ezen részének szoros a kapcsolata a fizetésimérleg-statisztikával, bemutatjuk a két terület elméleti és gyakorlati összefüggéseit, valamint a közöttük lévő módszertani különbségeket. A pénzügyi számlák adatain keresztül - nemzetközi összehasonlításokat végezve - elemezzük a külföldi tartozások és követelések alakulását.

Díjmentes az aprók váltása

A Magyar Nemzeti Bank 2003. május 15-től díjmentessé tette a kis címletű, azaz az egy-, két- és ötforintos érmék más fizetőeszközökre történő átváltását, valamint ugyanezen érmék pénzforgalmi számlára történő befizetését.

Magyarország a középmezőnyben

Az ICEG Európai Központ és a Világgazdaság elkészítette a tavaly decemberi első konvergenciaindexet követően a végleges 2002-es és a 2003-as várakozások alapján a csatlakozó államokra vonatkozó második konvergenciaindexét. A főbb számokat lapunk hasábjain ismertettük, most egy átfogóbb elemzést közlünk a felzárkózási folyamatokról. Az írás keretén belül a nominális és reálkonvergencia állását mutatjuk be a nyolc csatlakozó közép-európai és balti állam példáján.

Innovációösztönzés - hogyan?

A folyamatos innovációnak döntő szerepe van a hosszú távú gazdasági növekedésben. Ha egy innovációs tevékenység akkor lehet sikeres, ha az újítás nem öncélú, hanem el is adható, akkor jogosan gondolnánk, hogy az innovációs struktúráknak rendkívül alkalmazkodóképesnek kell lenniük. Létezik azonban egy nagyon fontos szempont, a "piaci kudarc", ami ennek ellenére indokolja az állami beavatkozást, az innováció központi ösztönzését.
Világgazdaság Piactér