Makrogazdaság

Az Európai Unió kapuja előtt

Az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet egyik aktuális kutatási témája a magyar agrárium fejlődési lehetősége. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik vitatott, talán legkevésbé egyértelműen megítélhető kérdése: vajon felvételünknek hosszú távon a magyar mezőgazdaság a vesztese vagy nyertese lesz-e? A cikk alapját adó tanulmány erre a kérdésre kísérel meg sok-sok tényre alapozott választ adni. A teljes írás a Bővülő Európa című Ecostat-kiadvány 3. számában jelenik majd meg.

Magyarország számokban, 1990-2001

A Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai törvénynek megfelelően évente összefoglaló elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról az ország politikai, gazdasági vezetése és a közvélemény számára. Most első ízben készült olyan kötet - mintegy kétszáz oldalnyi terjedelemben -, amely nem kevesebbre vállalkozik, mint a rendszerváltozás óta eltelt tizenkét esztendő folyamatainak átfogó bemutatására.

Mit áraznak most a kötvénypiacok?

Az alábbiakban a 2002. év eddig eltelt hónapjait szeretném értékelni, elsősorban abból a szemszögből, hogy mi volt a pénzügyi piacok álláspontja az ország Európai Unióhoz (EU), majd azt követően a Gazdasági és Monetáris Unióhoz (GMU) való csatlakozási esélyeit ille- tően. Az elemzés alapjaként a hazai és külföldi kamatgörbékből származtatható jövőbeni (úgynevezett forward) kamatok szolgálnak.
Világgazdaság Piactér