Makrogazdaság

Más vágányon a makrogazdaság

Elfogadta az európai uniós előcsatlakozási program részét képező, a következő négy évre szóló makrogazdasági pályát a kormány - jelentette be László Csaba pénzügyminiszter pénteken. Makrogazdaság mellékletünkben bemutatjuk, milyen irányelvek vezérlik a gazdaságpolitikát az elkövetkezőkben. Elemzői vélemények pedig a 10. oldalon olvashatók.

Választási ígéretek - szavazás után (2.)

Az Ecostat gazdaságelemző és informatikai intézet közvélemény-kutatás keretében felmérte a legfontosabb választási témák, ígéretek társadalmi támogatottságát, a teendők prioritását és a lakossági elvárásokat. Folytatjuk ezek - legutóbbi mellékletünkben megkezdett - ismertetését.

Magyarország, 1990-2001

A Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai törvénynek megfelelően évente összefoglaló elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról, részint az ország politikai, gazdasági vezetése, részint pedig a közvélemény számára.

MÛködési kockázatok kezelése

A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a bankrendszer kockázati kitettségének alakulását. E célból készültek a bankrendszerben rejlÕ kockázatokat bemutató tanulmányok (eddig a csoport-, a hitelezési, a devizaárfolyam, valamint a kamatkockázat témakörében), amelyek a nemzetközi szabályozási háttér és a nemzetközi gyakorlat bemutatása mellett a magyar kereskedelmi bankok körében végzett felmérések tapasztalatait összegezték. Ennek a tanulmánysorozatnak a legújabb eleme a bankrendszer mÛködési kockázattudatosságáról, kockázatkezelésérÕl szóló áttekintés.

A banki közvetítés mélysége

A magyar banki közvetítés mélységének mutatói a 90-es évek elejéhez képest szerény változást mutatnak, és továbbra is jelentÕs elmaradás tapasztalható a fÕbb indikátorok tekintetében az európai bankrendszerekhez képest. Ezen, a magyar gazdaság fejlÕdése és a pénzügyi stabilitás szempontjából oly fontos téma elemzéséhez segítséget nyújthat a hasonlóan fejlett tranzíciós országok tapasztalata, ezért az alábbiakban a magyar, cseh és lengyel banki közvetítés eszközoldali mutatóinak elmúlt évtizedbeli alakulását mutatjuk be röviden, majd az EU-tagok és Magyarország indikátorainak fÕbb eltéréseire mutatunk rá.
Világgazdaság Piactér