Makrogazdaság

Választási ígéretek - szavazás után (2.)

Az Ecostat gazdaságelemző és informatikai intézet közvélemény-kutatás keretében felmérte a legfontosabb választási témák, ígéretek társadalmi támogatottságát, a teendők prioritását és a lakossági elvárásokat. Folytatjuk ezek - legutóbbi mellékletünkben megkezdett - ismertetését.

Magyarország, 1990-2001

A Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai törvénynek megfelelően évente összefoglaló elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról, részint az ország politikai, gazdasági vezetése, részint pedig a közvélemény számára.

MÛködési kockázatok kezelése

A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a bankrendszer kockázati kitettségének alakulását. E célból készültek a bankrendszerben rejlÕ kockázatokat bemutató tanulmányok (eddig a csoport-, a hitelezési, a devizaárfolyam, valamint a kamatkockázat témakörében), amelyek a nemzetközi szabályozási háttér és a nemzetközi gyakorlat bemutatása mellett a magyar kereskedelmi bankok körében végzett felmérések tapasztalatait összegezték. Ennek a tanulmánysorozatnak a legújabb eleme a bankrendszer mÛködési kockázattudatosságáról, kockázatkezelésérÕl szóló áttekintés.
Világgazdaság Piactér