Politika

A csatlakozástól önmagában nem nő az FDI

A külföldi működőtőke-beáramlás (FDI) a kohéziós országokban az unióhoz való csatlakozásukkor látványosan fellendült, ezt nem a belépés, hanem inkább a gazdaság szerkezetének átalakulása, illetve a liberalizáció magyarázza. A magyar gazdaságpolitikának fel kell készülnie arra, hogy a versenyképesség módosulása drasztikus hatással lehet az FDI volumenére.

Jótékonyan hathat az euró bevezetése

Az euróbevezetés szempontjából ma nem rosszabb a helyzetünk, mint a spanyol, portugál vagy a görög gazdaságé volt a GMU-csatlakozás előtt 3-5 évvel. Ugyanakkor a bevezetés csak szigorú, egyensúly-orientált gazdaságpolitika mellett lehet sikeres. A példákat látva úgy tűnik: sem a reálnövekedés lassulásától, sem a munkanélküliség emelkedésétől nem kell tartanunk az euró bevezetése kapcsán.

Összetettebb befektetővédelem a csatlakozás után

Májustól az unió más tagállamainak pénzügyi szervezetei is kínálhatják termékeiket a magyar ügyfeleknek. Nem árt azonban az óvatosság, ugyanis ezekre a szerződésekre az adott tagország, illetve az EU - sokszor a magyarnál kevésbé részletesen kidolgozott - szabályai az irányadók.

Nagyobb deficitet és csődöket hozhat az unió

A magyar külkereskedelem aligha fog drasztikusan átalakulni a csatlakozás után. Nemzetközi tapasztalatok alapján ugyanakkor nyitottságunk valamelyest nőhet. Emelkedik a külkereskedelmi deficit, megnő az agrárimport, ám hoszszabb távon a hatékonyság is javulhat.

Drasztikus bővülés előtt a bankrendszer

A lényegében teljesen EU-konform hitelintézeti rendszer számára a csatlakozás elsősorban a verseny erősödését, a koncentráció növekedését és a szolgáltatások minőségének javulását hozhatja. A tagság kapcsán szakértők a bankszektor jelentőségének növekedésére számítanak, ugyanakkor az alkalmazottak száma alighanem tovább apad.

Nyugati internetár, keleti életszínvonal

A teljes liberalizálásra váró telekommunikációs szektor a visegrádi országokban lépéshátrányban van az unióhoz képest. Miközben a mobiltelefónia világszínvonalú, a nyugati árakon kínált internetet a keleti bérekből kevesen tudják megfizetni.

Erősödő gyógyszeripari versenyt hoz a csatlakozás

A visegrádi országok gyógyszeripara főként a külföldi tőkebefektetéseknek köszönhetően látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A csatlakozás már aligha rajzolja át lényegesen az itthoni erőviszonyokat, ugyanakkor Lengyelországban még korántsem ért véget a privatizáció. Május után mindenütt éleződhet a verseny.

Jótékony hatással lesz a csatlakozás a gépiparra

Az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakult a visegrádi országok gépiparának szerkezete. A külföldi tőke megjelenésével végrehajtott fejlesztések javították a termelékenységet, új technológiát és fejlettebb menedzsmentmódszereket hoztak. A csatlakozás után még szorosabb lehet a nemzeti gazdaságok integrálódása, ugyanakkor az eddigi befektetőcsalogató kedvezmények megszűnése ronthatja a térség vonzerejét.

Egyelőre nem erősödött a bizalom

Egyelőre nem hozott bizalomerősödést a pénzpiacon a pénzügyminiszter-csere. A lapunk által megkérdezett szakértők a személyi változás mögött nem látják a határozott gazdaságpolitikai lépések garanciáját, tényektől, illetve a makrogazdasági fundamentumok javulásától teszik függővé a hitelesség helyreállását.
Világgazdaság Piactér