Politika

Minden pályázatnak lehet örülni

Miután rekordmennyiségű pályázat érkezett a felhívásokra, joggal merül fel a kérdés: sok a pályázat, már elég, vagy még kevés. Jó hír, hogy bőven van még elérhető támogatás, a pályázás a legtöbb kiírásnál folyamatos a 2004-2006-os uniós pénzekre, és a "túljelentkezés" miatt most lezárt pályázati ablakokat is újra megnyitják 2005 elején.

Születtek jó döntések - bőven van még tennivaló

A kormány teljesítménye a hivatalba lépését követő első évben számos kívánnivalót hagyott maga után, ám a másodikban már inkább megfelelt az elvárásoknak - röviden így öszszegezhető a Világgazdaság által megkérdezett gazdasági szereplők véleménye kormányértékelési sorozatunk záró részében. Álláspontjuk abban a tekintetben is egybevág, hogy nem lehet egyetlen osztályzattal minősíteni a kabinetet, hiszen egyes területeken fontos előrelépések fedezhetőek fel, míg másutt bőven akad tennivaló. A legtöbben úgy látják, a gazdaságban most jó irányba mennek a dolgok.

Betartatlan ígéretek, romló versenyképesség

A kétéves szocialista-szabad demokrata kormány messzire került nemcsak kiinduló helyzetétől, hanem kitűzött céljaitól is. Az üzleti szférával kapcsolatos döntések mögött az első időkben nehéz volt koncepciót felfedezni, mostanság pedig egyértelműen a forrásszerzés a cél.

Bizonytalan agrárpiac, behozott lemaradás

Beléptette a hazai agráriumot az Európai Unióba a kormány - az elmúlt évek tetemes lemaradását tekintve alighanem ez a kétéves működés legnagyobb fegyverténye. Bár a felzárkóztatás érdekében több pozitív intézkedés született, szabályozási hibák és természeti okok miatt a piaci szereplők jelentős része nem készülhetett fel kellőképpen a közösségi tagságra.

Nehezen összeegyeztethető célok csapdájában

Harmadik költségvetésében várja a kormány, hogy a világgazdasági fellendülés begyűrűzzön és rendbe tegye a büdzsé sorait. Lassan akár teljesülhet is az elképzelés, ám jobb lett volna, ha nem csúsznak ennyit. A 2006-os választásokra készülve nehéz lesz szigorúnak maradni.

Túlköltekezés és erőtlen konszolidáció

Nehéz feladat a kormány két évének makrogazdasági szempontból történő értékelése, hiszen erősen kétséges, hogy a gazdaságpolitika mennyire képes hatékonyan befolyásolni a makrofolyamatokat, különösen a reálgazdasági szférát. A vizsgálat mégis indokolt, hiszen az aggályok ellenére a kormányok ezt mindig megpróbálják, és bizonyos területeken most is látványos változások történtek - sajnos többnyire nem a kedvező irányba.

A jóléti rendszerváltástól a felzárkózás programjáig - 1. Társadalompolitika

A ma két éve hivatalba lépett szocialista-szabad demokrata kormány már a ciklus első negyedében teljesítette "forintosítható" választási ígéretei jó részét, ám a nagy igyekezetnek köszönhetően egyúttal kényszerpályára is állította önmagát. A kabinet több mint egy éve nem tesz mást, mint kiigazít. Ehhez képest úgyszólván források nélkül kellene végrehajtania a szintén beígért - és az ország jövője szempontjából meghatározó - strukturális reformokat.
Világgazdaság Piactér