Publicisztika

Politikai gazdaságtan

Szokatlanul kemény hangnemben támadja a jövő évi költségvetést a Fidesz. Ezzel a párt a majdani kormányzását szeretné megkönnyíteni, a fegyver azonban könnyen visszafelé sülhet el.

A jövőbe látás képessége

A karácsony közeledtével az adófeltöltés súlya nehezedik a vállalkozásokra, e kötelezettség becsléséhez pedig gyakran üveggömbre lenne szükség, vagy a jövőbe látás képességére. Ezek hiányában a 2009. december 21-én esedékes adófeltöltést a rendelkezésre álló éves adatok, valamint a várható becsült bevételek, költségek és ráfordítások alapján szükséges megtenni.

Feltámasztott iparpolitika

A pénzügyi válságra és a mély recesszióra adott egyik legroszszabb válasz az volt, amikor a politikusok újraélesztették az „iparpolitikát”. A kormányok ismét szubvenciókhoz, megbízásokhoz, szabályozáshoz és tőkejuttatáshoz folyamodnak, hogy maguk választhassanak ki iparági nyerteseket és veszteseket. A mostani hullámban iparpolitikát alkalmaznak olyan fejlett országokban, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, ahol sokáig ellenálltak a túlkapásoknak

Az EU-szabadalom tétje

Vannak olyan vélemények, hogy korán örültek politikusok és elemzők, midőn az európai szabadalmi vita egyik felének múlt heti brüsszeli megoldását üdvözölték. A döntés ugyanis csakis a kérdéskör másik, nyelvi ágának lezárásával érvényes, amelynek megtörténte viszont az integrációs hajlandóság további tesztjének is tekinthető.

Tudja jól a kínai kormány

Sokan irigylik manapság a kínai gazdaság teljesítményét, sőt, néhányan már a kínai modell győzelméről beszélnek. A kétségtelen eredmények ellenére azonban nem árt árnyalni a képet.

Adócsalás és áldozatai

Sajnos egyre gyakoribbak azok az esetek, amikor az APEH – az adócsalás elleni harc jegyében – a csalási folyamatokban vétlen személyeket is célba veszi. Ezen személyeknek sokszor nincs tudomásuk arról, ha az alvállalkozói láncolatban szintekkel lejjebb esetleg feketén alkalmaznak munkaerőt, vagy fiktív számlázás folyik.

A megtévesztés áldozatai

A gazdasági, pénzügyi válság hatásait ecsetelő híradások egyre világosabbá teszik, hogy valami alapvető ellentmondás feszül a makrogazdaság és az üzleti szféra egésze, különösen pedig az egyes részterületeinek üzleti érdekei között. Bár a gazdasági válság az üzleti szféra egésze számára súlyos próbatételt jelent, de igazából azokat az ágazatokat érinti legfájóbban, amelyek a korábbi időszakban az elhibázott gazdaságpolitikából a legtöbbet profitáltak.

Mit ér a magyar biztos?

Dúl a nyilatkozatháború, vajon az új magyar biztosnak jutott portfólió az Európai Bizottságban – foglalkoztatás és szociálpolitika – fajsúlyos-e, vagy komolytalan. Igazságot tenni azért nem könynyű, mert attól is függ a válasz, hogy ki miben méri a fontosságot.A biztosi „tárcák” között tagadhatatlanul akadnak nehézsúlyúak: azok a területek, ahol az alapszerződés kiterjedt közösségi hatáskört adott át a közösségi intézményeknek, mindenekelőtt az Európai Bizottságnak.

Az öngondoskodás ideje

A hosszú távú befektetések kedvezményes adózását bevezető törvénymódosítás, a csökkenő jegybanki alapkamat és a további hitellehetőségek drasztikus beszűkülése áttörést hozhat a családok pénzügyi tudatosságában.

Kampány alkuszszemmel

Forradalmi módon alakult át az elmúlt néhány év során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) piaca, ebben oroszlánrésze volt a független biztosítási alkuszoknak. Az év végi kötelezőkampány azonban a következő években fokozatosan elhalványul, és a biztosítói ajánlatok összehasonlíthatóságára is ígértek már alternatív platformokat. Kell-e az alkuszoknak új szerepet keresniük a piacon?
Világgazdaság Piactér