Lemondott az Enefi igazgatóságának elnöke

Vállalatok

Lemondott az Enefi Energiahatékonysági Nyrt. háromtagú igazgatóságának (it) elnöke, a társaság alapítója, Soós Csaba, valamint az öt-ötfős felügyelő- (fb) és auditbizottság (ab) két tagja, Bakacsi Gyula elnök és Csaba Balázs – tette közzé tegnap késő este a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján a standard részvények kategóriájában szereplő társaság. Csakhogy Soós már január 21-én, Bakacsi és Csaba pedig január 26-án bejelentette távozását. Márpedig a tőkepiaci törvény értelmében legkésőbb egy munkanapon belül a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója köteles tájékoztatni a nyilvánosságot, valamint a Magyar Nemzeti Bankot (MNB), mint felügyeletet minden, az értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról.


Ezt az Enefinek még akkor is meg kellett volna tennie, ha a késlekedés ezúttal nem mozdíthatta el részvényei árfolyamát, miután azok kereskedését az MNB már január 13-án reggel felfüggesztette, mert a cég nem tette közzé huszonnégy órán belül a január 8-i rendkívüli közgyűlése határozatait. Bár akkor a felügyelet felszólította az Enefit, hogy egy munkanpon belül pótolja mulasztását, erre csak tegnap este – a lemondások közzétételével egy időben – kerített sort.


A közgyűlési jegyzőkönyvből az hámozható ki, hogy az összesen 39 határozatot hozott tulajdonosok arra kötelezték az it-t, hogy a következő részvényesi összejövetelig – ami február 29-én esedékes – dolgozza ki az Enefi és kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő saját részvények bevonásának ütemtervére és végrehajtására vonatkozó részletes javaslatot és azt terjessze elő.


Egyúttal a közgyűlés megtiltotta az it-nek, hogy a saját részvényeket eladja, kölcsönadja, egyéb módon átruházza, megterhelje, biztosítékba vagy óvadékba adja, egészen addig, amíg azokat be nem vonják.


E tiltásra azért volt szükség, mert a sajátrészvény-állomány az Enefi jegyzett tőkéjének 22 százalékát teszi ki – alig elmaradva a Polgári Törvénykönyv (Ptk) által megengedett 25 százalékos limittől -, s e pakett sorsáról it-elnökként Soós rendelkezett. Ez azért lényeges, mert a saját részvények aránya nagyobb, mint a többi nagybefektető egyenkénti részesedése. Az OTP


Alapkezelő 14,66, Soós 11,47, a CRH Invest Kft. 11,27, az Allianz Alapkezelő 9,75 százalék felett diszponál. Patthelyzetet az idézett elő, hogy a tulajdonosok három részre szakadtak: az OTP


Alapkezelő a CRH Investtel látszik egy hajóban utazni, míg Soós és az Allianz elkülönül tőlük és egymástól is. Azzal is Soós befolyását csökkentette a rendkívüli közgyűlés, hogy egyrészt eltörölte az it-döntésekben addig érvényes elnöki vétójogát. Másrészt kötelezte az it-t arra, hogy három munkanapon belül határozzon arról, hogy az Enefi három kapcsolt vállalkozása, az Enefi


Projekttársaság Kft., az EETEK Limited és az Enefi Polska Spolka Zoo cégjegyzési joga ne csak Soósé legyen, hanem a háromtagú it-é. Meglehet, ennek tudható be, hogy Soós lemondott az it-elnökségről, s követte őt az fb és ab két tagja is. Ettől még nem vált az Enefi működésképtelenné, mivel a gazdasági társaságokról szóló törvény (gt) szerint, ha az szükséges a további működéshez, akkor a lemondások csak a bejelentéstől számított hatvanadik napon, vagyis április 5-én válnak hatályossá.


Ezt előzi meg a február 29-i újabb rendkívüli közgyűlés, amit még december közepén azért hívtak össze, mert a jelenleg a gt hatálya alá tartozó Enefinek legkésőbb március 15-ig át kell kerülnie a Ptk hatálya alá.

18:03
Gazdaság

Egy kontinenst megrázhat a brazil válság

Elképzelhető, hogy Brazíliában hamarosan sor kerül egy újabb elnöki felelősségre vonásra, ami két éven belül immár a második ilyen eljárás lenne
07:00
Gazdaság

Magasabb áron kínálják a hazai szamócát

Tíznapos késéssel indult a magyar termesztésű szamóca szezonja, és az árak is a tavalyi szint fölött vannak.
Világgazdaság Piactér