Szigorodó zöldkövetelmények a vállalkozások előtt

Ipar | Vállalatok
2006 végére valamennyi érintett hazai cég működését elbírálják, hogy megkaphatják-e az egységes környezethasználati engedélyt - fejtette ki Rakics Róbert. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVM) környezetvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta: a gépjárművek és az elektronikai termékek mellett további termékcsoportoknál is szigorodó hasznosítási előírásokra kell számítani.

z Az egységes környezethasználati engedély bevezetésével a hazai cégek egy jelentős részének új feltételeknek kell megfelelni. Mi alapján kezdődött meg az engedélyeztetés?

Az európai uniós csatlakozás időpontjára 35, úgynevezett kiemelt létesítmény esetén kell elbírálni, megkaphatják-e az egységes környezethasználati engedélyt. Ez megtörtént, sőt összesen már 53 engedélyt adtak ki. A többi vállalat esetén Brüsszel 2007. október 30-ra írja elő az engedélyeztetést, ám terveink szerint 2006 végére valamennyi érintett hazai cégnél megtörténik az elbírálás, mert 2007 októberéig az engedélybe foglaltak betartását is ellenőrizni kell. Az engedélyezés mintegy ezer hazai céget: erőműveket, fémipari és hulladékhasznosító vállalatokat, valamint nagyszámú állattartó telepet fog érinteni, amelyek az engedély megléte nélkül a későbbiekben nem folytathatják tevékenységüket. Ezzel megszűnik az a lehetőség is, hogy a szennyezők folyamatos bírságfizetéssel kerüljék meg az előírások betartásához szükséges beruházásokat. A hatóságok már kiadták a kötelezéseket, hogy a cégeknek milyen ütemezésben kell benyújtani az engedélyezési kérelmeket. Az elérhető legjobb technikák alkalmazásának előírása teljesen új elvet honosít meg Magyarországon, s az engedélyeztetés lebonyolítása a következő két év egyik legnagyobb kihívása lesz a zöldfelügyelőségeknek is.

z Mikorra várható a leselejtezett gépjárművek és az elektronikai termékek hasznosítására vonatkozó rendeletek kiadása?

A gépjárművek hasznosítására vonatkozó előírásokat május 1-jére, míg az elektronikai termékek újrafeldolgozására vonatkozó szabályozást augusztusra tervezzük életbe léptetni, ám elképzelhető, hogy a két területet egyetlen kormányrendelet szabályozza majd. Ennek lenne egy általános része, amelyben az elemekre, akkumulátorokra, gyógyszerekre és gumiabroncsokra is megfogalmaznánk az alapvető begyűjtési és hasznosítási célkitűzéseket. Ezekre később specifikus végrehajtási rendeleteket kell még kiadni. A gépjárművekre és az elektronikai eszközökre vonatkozó részletes előírások pedig a kormányrendelet második felében kaphatnak helyet.

z Miként vezényelnék le a kétütemű gépjárművek forgalomból történő tömeges kivonását, ami a levegőtisztasági rendelkezések szigorodása miatt a jövő évben várható?

A roncsjárművek feldolgozása alapvetően gazdaságos, és a hasznosítást segíti a termékdíjas rendszer tervezett kiterjesztése is, amely alól csak megfelelő újrafeldolgozással lehet majd mentességet szerezni. A fellelhető gyártóval vagy importálóval nem rendelkező kétütemű járművek, azon belül is a Trabantok esetén kérdéses a gazdaságosság. A cél az, hogy a lakosság ezeket is díjtalanul adhassa majd le az átvevőhelyeken, és a feldolgozást a forgalmazók finanszírozzák. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a KVM a befolyó termékdíjbevételből közbeszerzési úton is rendel majd bizonyos hasznosítási teljesítést.

z Tudnak-e tenni annak érdekében valamit, hogy a másodlagos nyersanyagok és termékek versenyképesek legyenek a piacon?

Részben ezt a célt szolgálja a termékdíjas rendszer átalakítása is azzal, hogy a díj fizetése alól mindazok mentességet kapnak, akik gondoskodnak az általuk kibocsátott, hulladékká váló termékek feldolgozásáról. Ezzel a kibocsátók ösztönzést kapnak arra, hogy pénzt fordítsanak a hulladékhasznosítás finanszírozására. A termékdíjakból fizetett rendszeres hasznosítási támogatásoknak köszönhetően a begyűjtő- és feldolgozóhálózat alapjai a hulladékfajták többsége esetén kiépültek, igaz, a színesüveg-hulladékot, valamint az akkumulátorokat külföldön hasznosítják. A másodlagos termékek és anyagok többsége mindenesetre versenyképes a piacon. A legnagyobb gond a gumihulladék anyagában történő hasznosításnál van, mert a magasabb ár következtében előálló értékesítési nehézségek miatt a meglévő kapacitások jelentős részben kihasználatlanok, igaz, olyan új technológiák fejlesztése folyik, amelyek itt is leszoríthatják majd a költségeket.

z A szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggésben gyakran elhangzik, hogy az önkormányzatokra nem vonatkozik kötelező előírás.

A szelektív hulladékgyűjtés Nyugat-Európa valamennyi országában a gyártói felelősség elvén alapul, de az önkormányzatoknak is érdekük ebben együttműködni, hiszen a hulladék különválogatásával csökken a lerakott mennyiség s ezzel a hulladék kezelésének önkormányzati költsége is. Az infrastruktúra kiépítéséhez jelentős állami és európai uniós források vannak. Eddig egymillió lakost sikerült bevonni a rendszerbe, de a szelektív gyűjtés kiépítését is tartalmazó regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 2009-re az egész ország területét le fogják fedni.

z Hogy állnak az önkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésével?

A nagyobb településekről tudjuk, hogy a munka folyamatban van. A kistelepülések számára több sikeres tájékoztató rendezvényt tartottunk, s folyamatos számukra a konzultáció lehetősége is. A tervek elkészítése az önkormányzatoknak is fontos, mert a jövőben lényegében csak ezekre alapozva lehet majd pályázatokat benyújtani állami és uniós források esetén egyaránt.

z Mekkora a vállalati szféra érdeklődése a tárca által elindított környezetbarát védjegy iránt?

A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a védjeggyel foglalkozó kht.-nak jelenleg több mint 270 terméktípusra van érvényes megállapodása, s a védjeggyel forgalomba hozott termékek értéke eléri az évi tízmilliárd forintot. A címkének pr értéke van, másrészt gazdasági előnye azáltal, hogy használója 25 százalékos mentességet kap a termékdíjak fizetése alól.

Félmilliárddal nőhet a szegények száma a járvány miatt

A vírus egy évtizeddel visszavetheti a szegénység elleni harcot, sőt, Fekete-Afrika, a Közel-Kelet és Észak-Afrika egyes régióiban akár 30 évvel is.

Akár 800 ezer euró vissza nem térítendő támogatás is elérhető

Új magyarországi támogatási program indul a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére.

Ha nincs sport a képernyőn, a tévék sem úgy fogynak

A fogyasztók nagy valószínűséggel elhalasztják a televíziók vásárlását az olimpia, illetve a foci Eb elmaradása miatt.

Wimbledon előrelátó volt, van biztosítása világjárványra

Az évi 2 millió dolláros díj most kifizetődőnek bizonyult, mert ennek köszönhetően, az előzetes számítások szerint 114 millió dollár érkezik a biztosítótól.
Világgazdaság Piactér