Új betétbiztosítási törvényt szavaztak meg

Vállalatok
Az Országgyűlés elfogadta az új betétbiztosítási szabályokat tartalmazó törvényjavaslat-csomagot, így például ha egy hitelintézet fizetésképtelenné válik, akkor a betétesek az eddiginél rövidebb idő alatt juthatnak majd a betéteikhez, a betétbiztosítás pedig a helyi önkormányzatok betéteire is kiterjed majd.

A módosításoknak köszönhetően Magyarország is része lesz az egységesülő európai betétvédelmi rendszernek – közölte korábban a nemzetgazdasági tárca az MTI-vel.


Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló törvényjavaslatot 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett fogadták el, a törvény január elsején lép hatályba.


A törvénycsomaggal európai uniós kötelezettségének is eleget tesz a magyar állam. 2014 áprilisában fogadták el Brüsszelben a betétbiztosítási rendszerekről szóló új uniós irányelvet. A szabályozás célja, hogy a betétesek az Európai Unióban egységes védelmet kapjanak. A tagállamoknak a rendelkezések többségét 2015. július 3-áig át kell ültetniük saját jogrendjükbe.


A törvény módosítja a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt (Hpt.), így a betétbiztosítási irányelv rendelkezéseire tekintettel az Országos Betétbiztosítási Alapra (OBA) vonatkozó szabályozást is. A természetes személyek, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások által elhelyezett betétek kártalanítási összeghatárát (100 ezer eurót) meghaladó betétrészeit a felszámolási vagyonból történő kielégítés szempontjából előresorolják, a nem biztosított és nem elsőbbségi hitelezők követelései elé.


A betétbiztosítás a jövőben helyi önkormányzatok betéteire is kiterjed, de ennek feltétele, hogy az önkormányzatok költségvetése nem haladhatja meg a Hpt.-ben előírt szintet.


A betétesek bizalmának fenntartása érdekében a betétbiztosítási irányelv gyorsabb kártalanítást ír elő. Az irányelv lehetőséget biztosít a rövidebb kártalanítási idő fokozatos bevezetésére. Ennek megfelelően a törvény átmeneti ideig fenntartja a 20 munkanapos kártalanítási határidőt, törli ugyanakkor a kifizetés meghosszabbítására vonatkozó lehetőséget. A törvény a kártalanítási határidő fokozatos csökkentését tartalmazza.


A törvény a betétbiztosítási irányelv rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében törli a közösségi betétre vonatkozó speciális szabályozást, így a kártalanítási összeghatár közösségi betétek esetén sem lehet magasabb 100 ezer eurónál.


Az OBA hitelfelvételi, illetve kötvény-kibocsátási lehetőségét is kiterjeszti a jogszabály arra az esetre, ha hozzá kell járulnia egy intézmény szanálásának finanszírozásához. A betétbiztosítási irányelv a betétesek magas szintű védelme érdekében és annak biztosítása céljából, hogy a betétbiztosítás költségeit a hitelintézetek viseljék, a betétbiztosítási rendszerek finanszírozására egységes célszint meghatározását írja elő, amit 10 év alatt kell elérni. A hétfőn elfogadott jogszabály ennek megfelelően előírja az OBA számára, hogy a pénzeszközeinek 2024. július 3-áig el kell érnie a kártalanítási kötelezettség alá tartozó betétállomány 0,8 százalékát.


A törvénycsomag a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvényt is módosította: a rugalmasabb döntéshozatal érdekében lehetőség lesz arra, hogy a jegybank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a felügyeleti feladatkörhöz kapcsolódó hatósági döntések mellett a szanálási feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági döntéseket is meghozza. A jövőben az MNB munkavállalója is kirendelhető lesz felügyeleti biztosi feladatok ellátására, és a törvény rögzíti, hogy a felügyeleti biztos szerepét, feladatait az MNB határozatban állapítja meg, valamint a felügyeleti biztos az MNB által utasítható.

Tizenhárom klubot fizetésképtelenség fenyeget a Bundesligában

Hét klubbal szemben május végén csődeljárás indulhat, amennyiben addig sem indul újra a labdarúgóélet Németországban.

Több mint hat és félmillió amerikai vár segítségre

Soha nem látott szintre nőtt a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány alatt.

2,9 százalékos államháztartási hiánnyal számolnak

Magyarország EDP-jelentése 2,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal és 67,4 százalékos államadóssággal számol 2020-ra.

Munkahelymegtartó bértámogatást szorgalmaz az MKIK

Az MKIK ágazati szintű munkacsoportokat állított fel a kereskedelem, logisztika, élelmiszergazdaság, ipar, turizmus és pénzügy területén.
Világgazdaság Piactér