Publicisztika

Önkontroll

A magyar gazdasági modell csődjének egyik oka az erkölcsi, etikai színvonal évtizedeken át tartó süllyedése. A társadalmi etika fontossága azonban nem ismeretlen a közgazdaság-tudomány számára, csak az itthoni politikai-gazdasági közbeszédben nem kapott elég szerepet. A kialakult helyzet pedig megnehezíti a szakértői kormány teljesítményének objektív értékelését, elsősorban a kialakult hitelességi problémák miatt.

A klímaalku mélyrétegei

A decemberi klímacsúcs közeledtével szaporodnak az érdemi megállapodás halasztását váró előrejelzések. A háttérben szövevényes okok húzódnak meg, miközben teret nyerni látszik egy mélyebb, történelmibb ellentét is. Amelyet nyolc hét alatt aligha lehet majd kezelni.

"Egy minimálbér-emelésnek vannak negatív makrogazdasági hatásai"

A Világgazdaság október 5-i számában A minimálbér hatásai címmel jelent meg egy írás, amely a Magyar Nemzeti Bank egyik friss tanulmányát ismerteti. A tanulmány kiemeli, hogy az eredmények alapjául szolgáló kérdőív „békeévben” készült, és a válaszadók hipotetikus magatartását vizsgálja. A következőkben az egyik szerző újra hangsúlyozni szeretné e jellemzők fontosságát, hiszen ezek alapján nem vonhatók le a korábbi cikkben leírt azon következtetések, amelyek a jelenlegi viszonyokra vetítve is érvényesnek és hivatkozási alapnak tekintettek egy közel három évvel ezelőtti adatfelvétel alapján publikált eredményt.

A helyes sorrend

Az elmúlt napokban sorra jelentették be a hazai távhőszolgáltatók, hogy csökkentik díjaikat. Ezt indokolja a kedvezményes áfakulcs alkalmazása és a gáz árának csökkenése, több szolgáltató pedig a közvetlen energiaköltséghez nem köthető alapdíját is mérsékelte. Érdemes végiggondolnunk, hogy miért tudták megtenni, illetve miért is kellett megtenniük ezt a lépést a távhőszolgáltatóknak.

Demokratikus kontroll

Közhely, hogy válságkezelésben bármiféle siker csakis együttműködéssel, a pénzügyi és politikai rendszerek csúcsra járatásával, eredeti funkcióik lehető leghatékonyabb ellátásával érhető el. Effajta kiélezett helyzetben nemcsak a pénzügyi, gazdasági, hanem a politikai döntéshozatal folyamataiban is jelentős kockázatokkal járna, ha akár a kormány, akár az ellenzék saját rövid távú politikai érdekeit helyezné az ország irányításában betöltendő feladatai elé.

A Klaus-ügy veszélyei

Az abszurd huzakodás a lisszaboni szerződés csehországi ratifikációja körül már nem is annyira konkrétan a szerződés jövője miatt kínos, hanem mert általában is sokat árthat az európai integráció fél évszázados folyamatának. Persze lehet, hogy éppen ez a célja.

A félig tele pohár

Az idei évben napvilágra került „borhamisítási” ügyek sajnos csak a jéghegy csúcsát képezik a magyar szőlészetet-borászatot érintő kérdésekben. Természetesen az mindig jelentős hírértékkel bír, ha a szakmájában egy neves, elismert szakember kerül a hatóságok látókörébe, de az örömhírek sajnos már kevésbé érdeklik a mai magyar médiát. Felmerül a kérdés, hogy félig tele vagy félig üres a pohár.

Megkésett hitelszigor

Sokkolta a piaci szereplőket a Magyar Nemzeti Bank javaslata a lakossági hitelezés drasztikus szigorításáról. Pedig annak leginkább csak a megkésettségét lehet kifogásolni.

A tűnő polgári erény

Örömmel olvastam, hogy a kormányzat foglalkozik a hosszabb futamidejű lakossági betétek kamatadójának esetleges mérséklésével, megszüntetésével. Számomra eddig is érthetetlen volt, hogy a pénzügyi válság kezelésénél – itthon és külföldön egyaránt – miért csak a hitelesek megsegítésével, a hitelezés ismételt felpörgetésével foglalkoznak, és miért nem elsősorban a megtakarítások ösztönzésével
Világgazdaság Piactér