Az augusztus-októberi időszakban 6,1 százalék volt a munkanélküliségi ráta Magyarországon. Ez az adat gyakorlatilag megegyezik a korábbi három hónapos (július-szeptemberi) számmal, az elmúlt fél évben azonban összességében lassan növekvő tendencia bontakozik ki.

A legfrissebb információk szerint csaknem 60 ezer emberrel kevesebb a foglalkoztatott, mint egy éve, a munkanélküliek pedig 18 ezerrel vannak többen. Mindkét érték a mintavételi hibahatáron túli eltérést jelent, vagyis nagyon nagy valószínűséggel nem mintavételi hibáról van szó.

Ugyanakkor a keresetstatisztikai adatokból éppen ellenkező kép bontakozik ki: az 5 főnél nagyobb cégek körében létszámemelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal.

Valójában a munkanélküliségi rátánál nagyobb a jelentősége hosszú távon az aktivitási aránynak, amely sok szempontból kifejezőbb a munkaerőpiac viszonyait illetően - mondja Forián Szabó Gergely, a CA-IB Alapkezelő elemzője. Ezen a területen - ellentétben a munkanélküliségi rátával, amelynek tekintetében az európai uniós átlag alatt vagyunk - Európa egyik legrosszabb mutatóját tudhatjuk magunkénak: a 15- 74 éves korosztálynak mindöszsze 54 százaléka van jelen a munkapiacon.

Az EU-ban ugyanez a mutató bőven 60 százalék fölötti. A gazdasági aktivitás erősítésével a foglalkoztatottak terhei csökkenthetők lehetnének. Ezen a területen egyébként lassú javulás figyelhető meg, hiszen három évvel ezelőtt még egy százalékponttal alacsonyabb volt a mutató. (VG)