A Munkaerőpiaci Alap az első félévben mintegy 140 milliárd forintot költött az aktív foglalkoztatási eszközökre, a járadék jellegű kifizetésekre - közölte a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
Az idei egész éves előirányzat 295,6 milliárd forint. A múlt év egészében az alap 271,5 milliárd forintot használt fel. 
Minden évben a legnagyobb kiadási tétel a munkanélkülieknek, illetve álláskeresőknek fizetett járadék. Ennek összege az idei első félévben csaknem elérte a 44,2 milliárd forintot. Az idei éves előirányzat 88,2 milliárd forint. A múlt év egészében ez az összeg 86,7 milliárd forint volt, 2004-ben 78,2 milliárd forint. Ebben az összegben szerepel a járadékok után átutalt társadalombiztosítási járulék is.
A közhasznú munkára, a képzésre, a pályakezdők támogatására, a különféle támogatott foglalkoztatásokra és más elhelyezkedést segítő célokra a megyei munkaügyi központok és a központi programok keretében az idei első félévben 23,8 milliárd forintot költöttek. Az idei éves előirányzat 52,6 milliárd forint. A múlt év egészében 49,9 milliárd forint, 2004-ben 44,4 milliárd forint jutott erre a célra.
A szakképzési célú kifizetések az első félévben 10,4 milliárd forintot tettek ki. Az egész éves előirányzat 17,6 milliárd forint. A múlt év egészében ez az összeg 14,7 milliárd forint volt, egy évvel korábban 15,9 milliárd forint.
Az állami foglalkoztatási szolgálat működtetése 11,9 milliárd forintba került az első félévben, az intézményrendszer fejlesztésére 380 millió forint jutott ebben az időszakban.
Az egész éves működtetési előirányzat 21 milliárd forint, a fejlesztésekre előirányzott összeg 1,1 milliárd forint. Az előző két évben hasonló összeg jutott az intézményrendszerre minden évben 21,5 milliárd forint.
Jelentős tétel minden évben a központi költségvetésen keresztül az önkormányzatoknak a rendszeres szociális segélyt megelőző közcélú munkára, a segélyre, ennek intézményrendszerére átadott pénz. Ez az első félévben 15 milliárd forint volt, az egész éves előirányzat 30 milliárd forint. Az előző két évben 29,3 milliárd forintot, illetve 36,3 milliárd forintot adott át az alap erre a célra.
A rehabilitációs célú munkahelyek létesítésére 389 millió forint, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására 26 milliárd forint kifizetése történt meg az első félévben, az egész éves előirányzat 3,3 milliárd, illetve 52 milliárd forint. Az előző két évben ezekre a célokra együttesen 55 milliárd forintot, illetve 34,3 milliárd forintot fordítottak.
Az Európai Unióval közösen indított foglalkoztatási, felnőttképzési, szakképzési programok társfinanszírozására a pályáztatási rendszer sajátosságai miatt az első félévben pénzfelhasználás még nem volt, az egész éves előirányzat 8,6 milliárd forint. Az előző két évben erre felhasznált összeg 6,6 milliárd forint, illetve 5,4 milliárd forint.
A bérgarancia kifizetésekre az első félévben 2,1 milliárd forintot utaltak át, az egész éves előirányzat 4,2 milliárd forint. Az előző két évben a bérgarancia kifizetésekhez átutalt összeg 4,7 milliárd forint, illetve 3,7 milliárd forint volt.
A foglalkoztatást a társadalombiztosítási járulékok átvállalásával is ösztönzi a Munkaerőpiaci Alap. Ennek új formáira az idén 7,1 milliárd forint az előirányzat, de ebből az első félévben főként a kifizetés technikai okai miatt csak 552 millió forint volt a pénzfelhasználás.
A másik új eszközre, a vállalkozói járadékra, illetve a vállalkozók további foglalkoztatási ösztönzésére egész évre előirányzott 2 milliárd forintból is csak 97 millió forint volt az első féléves pénzfelhasználás.
A munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzéseket 980 millió forinttal segítette az első félévben az alap, az egész éves előirányzat 2 milliárd forint.
A közmunkák támogatásának egész éves, 3,8 milliárd forintos előirányzatát már az első félévben átutalta az alap.
Az alap bevételeit lényegében a munkaadói és munkavállalói befizetések jelentik. Az első félévben 149 milliárd forint bevétel érkezett. (MTI Eco)