A vasúti törvény kiegészítése meghatározza a fejlesztési közreműködő fogalmát. Ez olyan gazdasági társaság, amely vasúti pályahálózat létesítését, fejlesztését, felújítását végzi, de nem minősül a pályahálózat működtetőjének. Ez utóbbi kitétel azért fontos, mivel így a társaságnak nincs szüksége vasúti tevékenységi engedélyre. A fejlesztési közreműködő fogalmát azért kellett bevenni a törvénybe, mivel a másik kiegészítés ezzel a státusszal ruházza fel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-t. Ez a társaság végzi a jövőben - a Magyar Állam nevében és javára - a központi költségvetési, valamint az uniós támogatásból megvalósuló vasúti létesítési-, fejlesztési- és felújítási feladatokat. A létrehozott eszközöket a NIF Zrt. átadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, amely arra vagyonkezelési szerződést köt, az illetékes miniszter által megjelölt szervezettel.