Jogszabály-módosítási javaslattal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) az egészségügyi, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, a kezdeményezés a munkaköri orvosi alkalmassági véleményekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre vonatkozik. Több, a hatósághoz forduló munkavállaló ugyanis sérelmezte az elsőfokú munkaköri, illetve szakmai orvosi alkalmassági véleményt, mivel emiatt nem vették fel őket a megpályázott állásra. Az elővizsgálat többek között az építőiparban, a vendéglátásban és az egészségre ártalmas munkakörökben is kötelező. Mások pedig azért fordultak a hatósághoz, mert a rehabilitációs eljárás során hozott alkalmassági véleménnyel nem értettek egyet, így az annak alapján felajánlott munkakört nem fogadták el.
Az EBH az ügyek kivizsgálásakor azt tapasztalta, a munkavállalók nem tudnak arról a lehetőségről, hogy kérhetik az orvosi alkalmassági vélemény felülvizsgálatát. Bár a hatóság ezen esetekben mindig tájékoztatja a kérelmezőket, hogy például mely bírósághoz fordulhatnak, ám a szakvéleményt hatáskör hiányában nem vizsgálhatja, csak azt, az adott eljárás (munkára történő felvétel, orvosi vizsgálat) során sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye. A hatóság a jogszabály áttanulmányozása után megkereste Horváth Ágnes egészségügyi és Takács Albert igazságügyi és rendészeti minisztert a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslat megküldésével, s kérte annak előterjesztését a kormány elé. A javaslat szerint az orvosi vizsgálatokat végzők kötelesek szóban is tájékoztatni a munkára jelentkezőket az orvosi alkalmassági vélemény felülvizsgálatának lehetőségéről és a jogérvényesítés helyéről, határidejéről. Amennyiben a kormány elfogadja a javaslatot, a sértett munkavállalóknak 15 napjuk lesz majd jogorvoslatot kérni. KI

A hatóság Igazolást ad ki

Ahhoz, hogy egy hazai foglalkoztató közbeszerzésen, hazai vagy uniós forrásokért indulhasson, bizonyítania kell, hogy rendezettek a munkaügyi kapcsolatai. Erről többek között az EBH is igazolást ad ki. A hatóság folyamatosan nyilvánosságra hozza a jogsértő cégek nevét. A váci Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.-t például az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének megsértése miatt bírságolták egymillió forintra, míg az Inter-Európa Bank terhesség miatti diszkriminációért fizetett hatszázezer forint büntetést.